Norges ansvar

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    mandag 8. nov 2021
  • AV:
    Redaksjonen
jonas husk
"Jeg har sett mine to barnebarn i øynene og sagt at jeg skal gjøre alt i min makt for å levere på klima." Jonas Gahr Støre på valgnatta. Foto: Andrew Kroglund

Med Steinar W. Christensen i spissen er en gruppe fra Besteforeldrenes klimaaksjon nå på plass i Glasgow. Med seg har de en løpeseddel som utfordrer de norske posisjonene. – Norge med vår enorme fossilskapte formue kan ikke kjøpe oss unna med klimabistand til u-land, mens vi kjører på med enda mer olje og gass, sier BKA-lederen.På Glasgow-flyeren har BKA fått å bruke avistegneren Marvin Hallerakers geniale illustrasjon til oljevirksomheten, – og har kombinert denne med oversikt over norsk politikk for utvalgte nøkkelspørsmål.

Dette er ikke noen eksakt vitenskap,. Men vi mener at spørsmålene vi har stilt er sentrale og relevante, med svar som er nøkternt konstaterende. De to første fokuserer på det norske politikere helst ikke vil snakke om: planene for videre jakt på olje og gass. Til siste dråpe, og uten hensyn til konklusjonene i en ny FN-rapport, som viser at produksjonsplaner for fossilt brensel er farlig ute av takt med Paris-målene.

Dette var bakgrunnen for at Norge i Glasgow forrige uke ble tildelt den sarkastiske Fossil of the Day-prisen, – som går «to those doing the most to achieve the least». Prisutdelerne skriver at «Norge liker å spille klimamester, men bak lukkede dører skaffer Jonas Gahr Støre seg et rykte som en av pådriverne for fossilt brensel».

En god nyhet fra den nye regjeringa var at klimamålet styrkes til 55 prosent utslippskutt innen 2030. – Men da må vi begynne umiddelbart, med et snitt på minst 7 % hvert år fra og med 2022! – Hvor virkemidlene for dette? Nesten ingen andre enn Støre-regjeringa selv mener at Hurdalsplattformen har det som skal til. Dagens statsbudsjett overbeviser heller ikke. BKA vurderer muligheten for måloppnåelse som «unlikely», – lite trolig.

Spørsmål fire dreier seg om naturens karbonlager. Hurdalsplattformen lover «et krafttak for å styrke naturens evne til å fange og lagre klimagasser». Men motorveibygging og kraftutbygging vil fortsette som før, og man vil «auke satsinga på skogsbilvegnettet». WWF kaller det «dårlig nytt for norsk natur«. BKA kaller det «insufficient», – det er ikke bra nok, det må gjøres mye mer for å beskytte viktige økosystemer. Sp kan ikke få stå i veien for nye vernetiltak.

Til sist stiller vi spørsmålet om global solidaritet. Norge er blitt rik på olje og gass, og må øke sin bistand til utslippskutt og klimatilpasning i utviklingsland. Generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp viser at Norge må tidoble sin årlige klimabistand. Det er kommet positive signaler fra den nye regjeringa, og Norge er av Financial Times kåret til best i klassen. Likevel er innsatsen «insufficient», mener BKA. Og – det lukter avlat. «Ingen i verden som hørte Gahr Støre på talerstolen i Glasgow kan ha unngått å skjønne at den norske oljeskammen ble forsøkt kamuflert med noen nye milliarder i avlat til FNs klimafond og skryt av grønt oljefond.» Mette Newth, forfatter.

For mangfoldiggjøring lokalt finner man pdf-formatet her: Flyer A5 for trykking – For bruk i sosiale medier har vi laget disse formatene:

Facebook:

Instagram:

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*