Arkiv for kategorien: "Kronikk"

Hvordan bekjempe oljeavhengigheten?

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  fredag 14. jul 2017
 • AV:
  Redaksjonen

To sosialmedisinere tar i Dagbladet til orde for å behandle avhengigheten av fossil energi på samme måte om andre kjente avhengighetsproblemer: Man må begrense tilgangen til de vanedannende stoffene og ikke bare slå ned på forbruket. Norge og andre oljelangere må stoppes. «Det er tvingende nødvendig med både nasjonale og internasjonale beslutninger om å la karbonkilder forbli unyttet, selv om det på kort sikt kan medføre tap av arbeidsplasser og penger.»

Spre klimavett,
del denne saken!

Omstillingen går ikke fort nok

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  mandag 10. jul 2017
 • AV:
  Dag Seierstad

Kullforbruket i verden går ned og klimagassutslippene flater ut. Det gir grunn til håp, mener politisk kommentator Dag Seierstad. Men det er langt fram, for oljeforbruket går fortsatt kraftig opp, og også gass brukes stadig mer. «Det er ikke nok at utslippene ikke lenger øker. De skal ned, langt ned – på kort tid. Klimaproblemet er først løst når CO2-fri energi er blitt billigere enn fossil energi. Da vil kull, olje og gass bli liggende urørt. Det vil ikke skje av seg sjøl.»

Spre klimavett,
del denne saken!

Like ille som Trump?

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  lørdag 17. jun 2017
 • AV:
  Redaksjonen

Klimafornekteren Donald Trump vil gjenåpne kullgruver og oppheve vern av arktiske områder. Det slående er at argumentene hans til forveksling ligner klimabevisste norske politikeres begrunnelse for videre satsing på olje og gass, skriver moralfilosof Arne Johan Vetlesen. Hovedforskjellen er at Trump ikke legger skjul på at han setter amerikanske økonomiske interesser over alle andre hensyn, mens vi i Norge søker å gi det hele en mer «idealistisk» vri.

Spre klimavett,
del denne saken!

Fleire former for klimanekting

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  fredag 30. des 2016
 • AV:
  Redaksjonen

gunnar-skienBerre eit fåtal gjer som Carl I. Hagen og avviser fakta frå klimaforskinga. Likevel er dei fleste av oss skuldige i klimanekting i ei eller anna form, meiner Gunnar Kvåle, professor emeritus i internasjonal helse. Det gjeld fleirtalet av politikarar som ikkje har vilje til å setje i verk realistiske klimatiltak som svarar til alvoret i situasjonen – og dermed er med og spreier illusjonar om kva som krevst for å skape eit verkeleg lavutsleppsamfunn. Men det gjeld óg dei mange som ikkje vil sjå samanhangen mellom ei veksande klimakrise og eigne val med omsyn til forbruk og levevis, og som avvisar trongen for personlege livsstilsendringar.

Spre klimavett,
del denne saken!

Står Statoil til troende?

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  fredag 2. des 2016
 • AV:
  Redaksjonen

Statoil kjører for tida en stor kampanje opp mot unge mennesker, i samarbeid med Schibsted/Aftenposten og i form av påkosta reklame, debattmøter («Statoil møter neste generasjon»), m.v. Det dreier seg om klima og energi og de unges framtid, og er en kamp om virkelighetsbeskrivelsen – fra oljeinteresser som ikke lenger kan ta for gitt at alle ser på dem med samme velvilje som før. Om det er koordinert med Norsk Olje og Gass og sjefslobbyist Schjøtt-Pedersens propagandatur rundt om i landet, vites ikke. Men budskapet som gjentas og gjentas og hamres inn, er det samme, skriver Halfdan Wiik i en kronikk i magasinet Energi og Klima.

Spre klimavett,
del denne saken!

Grønt eller grått skifte?

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  søndag 13. nov 2016
 • AV:
  Redaksjonen

grønn pilDet blir bare en troverdig klimapolitikk hvis vi også kutter kraftig innenlands, skriver politisk kommentator og medlem av Besteforeldreaksjonen, Dag Seierstad. Men forslaget til statsbudsjett har mikroskopisk innvirkning på klimasituasjonen. 0,2 prosent av inntektene er flytta over til miljøavgifter. Det regjeringa kaller et «grønt skatteskifte» er på 1,6 milliarder kroner, mot de 25-30 milliarder som ble anbefalt av Den grønne skattekommisjonen for et år siden. Den beregna effekten vil være en reduksjon på 0,2 millioner tonn CO2. Slik kan vi ikke drive på, mener Seierstad, som oppfordrer ikke minst LO og LO-kongressen til å løfte blikket.

Spre klimavett,
del denne saken!

Norge som gratispassasjer

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  onsdag 25. mai 2016
 • AV:
  Redaksjonen

vetlesen vgI desember skålte klimaminister Tine Sundtoft for Paris-avtalen som skal begrense global oppvarming til «godt under 2 grader». Et halvt år senere skåler Tord Lien for tildeling av nye lisenser i Arktis, som utfordrer kunnskapen om at vi ikke kan utvinne all olje og gass. Slik går det når vi har politikere som glemmer helheten og overlater til andre å forvalte det verdifulle som er truet, skriver Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved UiO. De har en forestilling om at det ikke er utslagsgivende i det store bildet hva lille Norge gjør. «Realiteten er en annen, slik enhver forelder forteller sine barn. Hvis Norge vil være gratispassasjer, hvorfor ikke også andre?»

Spre klimavett,
del denne saken!

På tide å slå på bremsene

rebekka borsch 3Hvis Norge går i gang med oljeutvinning i Arktis, vil det være det ultimate brudd med våre klimaforpliktelser, skriver Rebekka Borsch i en kronikk i Aftenposten. Som representant i Venstres landsstyre har hun markert seg sterkt i debatten i og utenfor partiet. Hun mener at de norske planene er uforenlig med Paris-avtalen, som krever at verden bruker mye mindre fossilt drivstoff enn i dag. Det er ikke plass for store mengder ny olje og gass når det om noen tiår er kommet så langt at de nye feltene i nord er i full produksjon. «23. konsesjonsrunde er basert på en forutsetning om at verdenssamfunnet ikke skal lykkes i kampen mot global oppvarming.»

Spre klimavett,
del denne saken!

Tatt av vinden – og ført bak lyset?

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  lørdag 12. mar 2016
 • AV:
  Redaksjonen

Begeistringen er stor, grunneiere og ordførere jubler, næringslivet og industrien ser nye muligheter, og både Bellona og Zero og FIVH applauderer planene om et enormt nytt vindkraftprosjekt på Trøndelagskysten. Det er ikke helt enkelt å komme med motforestillinger, innrømmer Per Bjørn Foros, kjent samfunnsdebattant og medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon. – Men for den som har levd en stund, er det interessant å se hvordan premissene i energidebatten kommer og går, og brukes etter behov. Og vi hører ikke et ord om det som er sakens kjerne, energiforbruket i seg selv og forbruket av elektrisk kraft i særdeleshet.

Spre klimavett,
del denne saken!

Hjelp, vi flyr!

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  fredag 4. mar 2016
 • AV:
  Redaksjonen

brit bildøenI desember small champagnekorkane i Paris. Verda hadde klart å komme fram til ein ny klimaavtale, og daverande klima- og miljøminister Tine Sundtoft hadde ei viktig rolle i forhandlingane. Igjen innkasserte Norge ros for å ta ei leiande rolle i utviklinga mot eit grønt skifte. I dag, tre månader etter, kranglar vi så fillene fyk om ei lita avgift på flysete. Så kva skjedde? Det som alltid skjer når ord skal bli til handling, eller når avtalar blir konkretiserte. Men ein eller annan stad må det svi, skriv forfattaren Brit Bildøen i ein kommentar til debatten som har gått den siste tida. Eller skal vi få eit facebook-opprør for kvart steg vi tek i rett retning?

Spre klimavett,
del denne saken!