I grunnlovsbygda

bergem hessen
Anne Bergem og Randi Kirkebø fra BKA sammen med Anja Heie, leder for formidlingsseksjonen på Eidsvoll 1814.

BKA i Eidsvoll og Hurdal ble stifta i fjor. Og allerede har de gjort seg gjeldende i lokalsamfunnet, blant annet gjennom samarbeid med museet Eidsvoll 1814, som driver «kunnskapsutvikling og formidling i Grunnlovens hus i en demokratisk brytningstid». En perfekt partner for en gruppe som vår, sier lokallagsleder Anne Bergem!

Eidsvollsbygningen som arena og representant for demokrati og folkelig medbestemmelse er unik. Det fins selvfølgelig ikke bedre sted for å stadig minne om Grunnlovens § 112, mener Anne Bergem. Museet Eidsvoll 1814 har siden 2015 benyttet vinterferieuka til å sette klima på dagsorden for barn, – med nettopp å fokusere på miljøparagrafen:

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.»

I mars i fjor hadde BKA åpent møte i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Eidsvoll kommune med tema «Klima og natur – hva gjør vi i Eidsvoll». De hadde også en stand foran Eidsvollbygningen på arrangementet «Demokratiets dag»  2.september. I år er de samarbeidspartnere både i forhold til et møte med Dag O. Hessen 13. februar, om naturkrise og klimakrise, og med Barnas miljødag 24. februar.
– På miljødagen skal vi stå for en «byttestasjon» sammen med Eidsvoll husflidslag, som vi har mye med å gjøre også i andre sammenhenger. Vi planlegger bytting av barneklær og leker, spill, utkledningstøy m.m. Det er jo en fin anledning til å minne både barn og voksne om alternativer til «bruk og kast» og «løp og kjøp».

Til møtet med Hessen er kaféen på Eidsvoll 1814 åpen i forkant, og Besteforeldrene vil være til stede for å dele ut informasjonsmateriell. – Det gjelder å komme i snakk med folk, møte medlemmer lokalt og prøve å verve noen nye, sier Anne Bergem, – som ellers er godt fornøyd med at de allerede har 75 medlemmer. Innbyggertallet tatt i betraktning er det slett ikke dårlig.
– Men du mener vi kan bli en god del flere, både i Eidsvoll og Hurdal – og på landsbasis?
– Ja, men jeg tror også det er mye opp til oss, hvordan vi framtrer, og om vi har et enkelt og forståelig budskap folk kan identifisere seg med. Barnas klima – vårt ansvar! For meg er det viktig at BKA er en åpen organisasjon for vanlig bekymra besteforeldre og ansvarsbevisste eldre mennesker, og at du ikke trenger å være proppfull av klimakunnskap for å støtte oss. Alle vet egentlig nok til å skjønne at verden ikke kan fortsette sånn som nå!


Forbereder byttestasjon på Barnas miljødag 24.februar: Anne Bergem, Helle Aasgaard og Randi Kirkebø.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Svein Rognlien | 24.01.2024

    Bra at dere står på i Eidsvoll og Hurdal lokallag! Selv om mangt kan se dystert ut nå, må vi tviholde på optimismen. Det er ingenting i verden som er så sterkt som den idéen som kommer til rett tid. Tida for å bestemme seg for å ta vare på livsgrunnlaget og tøyle menneskeskapte klimaendringer bør være her nå.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*