Etterlyser grønn resept

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  torsdag 25. jan 2024
 • AV:
  Redaksjonen
Ullevål sykehus
Ullevål sykehus. Foto: Bjørtvedt / Wikimedia Commons

Regjeringa er i ferd med å overkjøre lokaldemokratiet i saken om Ullevål sykehus. Det skal legges ned, og tomta selges. Oslos helsetilbud vil bli dårligere, mener mange. Men det vil også ha negative følger for natur, miljø og klima. – Så hele planen bør miljørevideres, mener BKA-leder Linda Parr og generalsekretær Andrew Kroglund.


Fra kronikk i Naturpress: Grønn resept – bare ikke for Ullevål sykehus?

Ullevål-saken har ligget som en verkebyll over Oslo i flere år. Diagnosen er mangesidig. Når det gjelder natur-, klima- og miljøkonsekvenser av det storstilte ombyggingsarbeidet som kommer til å prege Oslo i tiårene som kommer, har foreningen Redd Ullevål gravd frem det de mener er viktige fakta som angår oss alle. Vi siterer noen få av dem:

 • Bygging av nytt sykehus på Rikshospitalet vil begrense de grønne parkdragene fra byen ut i Marka, byens grønne fingre.
 • Sanering av 27 000 m2 relativt moderne bygningsmasse på Rikshospitalet som skal erstattes, er energikrevende og setter et betydelig CO2-avtrykk.
 • Utbyggingen av Rikshospitalet til dobbelt størrelse vil sammen med den store utbyggingen av UiO samme sted, dramatisk øke belastningen på ring 3 og hindre tilgjengeligheten til Rikshospitalet betydelig.
 • Utbyggingen rammer Sognsvannsbekkens blågrønne drag, veianlegg medfører hugging av eldgammel edelløvskog og skader randsonen mot bekken.
 • Helikoptertrafikken vil øke betydelig, skape støy og kraftig vind i innflygningstraseen.
 • Dyrelivet i Gaustadskogen kan bli desimert med eksos, støy, vind og lysforurensing.
 • Ullevål ligger til Oslo indre by og er en del av byveven med god tilgjengelighet fra alle kanter og med eksisterende infrastruktur. Som arbeidsplass for 25 000 ansatte, vil langt flere enn i byens utkant kunne gå og sykle til arbeidsplassen.

En grønn resept tilsier at hele planen revideres ut fra et natur-, klima- og miljøhensyn. Om flere av de som har engasjert seg i saken ikke føler at natur- og klimainteresser er tatt nok hensyn til, svekkes tillitten til systemet vårt. Norge signerte den store naturavtalen i Montreal i desember 2022. NRK avslørte nå nettopp at norsk natur bygges ned på en skala vi aldri har sett før. Krever ikke alt dette at vi må gjennomgå saken på nytt, med et utvidet syn på hva «byhelse» og grønn helse er? Er det ikke bedre å være på den helt sikre siden?


Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*