Bærekraftig samferdsel

DamaVedVindaugetStor (1)
En framtid for jernbanen i Norge? Hvis transporten skal bli bærekraftig, må dette bli mer en en drøm – snarest, sier BKA.

Besteforeldrenes klimaaksjon har levert en fyldig høringsuttalelse til ny Nasjonal Transportplan 2025–2036. Torstein Fjeld, som er leder av BKAs samferdselsgruppe, sier han har en god følelse. – Jeg tenker resultatet taler for seg: Vi har gitt en klar, verdiforankra melding om behovet for nytenking  – på et solid faglig grunnlag.

Sporveksler til framtida

– Jeg vil i grunnen bare uttrykke takk til alle for innsatsen! Vi har en samferdselsgruppe som er både dedikert i forhold til barn og barnebarn, og virkelig engasjert når det gjelder å følge opp faglige utfordringer både på kort og lang sikt. Skal vi ha mulighet for å nå klimamåla, må vi lykkes mye bedre i transportsektoren, som i dag står for 30 % av alle utslipp. Vi trenger å komme inn på et helt annet og bedre spor både når det gjelder naturbruk, miljø og klima.
– Og det sporet heter mindre bil og fly, og mer jernbane?
– Nettopp. Men dessverre synes det ikke som samferdselsmyndighetene og våre politikere greier å komme inn på rett spor ved egen hjelp. De sitter fast på motorvei-sporet og trenger en sporveksler, slik de finner i BKAs høringsuttalelse. Uten denne kan vi prate, utrede og sette oss ambisiøse mål, men det skjer ikke noe! Så dette må vi ut og forkynne for både Stortinget, ungdoms- og miljøorganisasjoner, byråkrati og folk flest! Løsningene finnes, sier Torstein Fjeld, – som ønsker alle en god sommer med høye forventninger for årene som kommer!


Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) krever en nyorientering av transportpolitikken nasjonalt. 

Transportetatenes forslag til NTP 2025-36 vil ikke bidra nok til å nå klimamålene om  55 % reduksjon av klimautslippene innen 2030, i tråd med Hurdalsplattformen og forpliktelsene i Parisavtalen. Uten en radikal nyorientering av transportsektoren vil vi heller ikke nå nullutslippsmålet innen 2050. Denne nyorienteringen må innebære en storsatsing på konkurransekraftige baner for person- og godstrafikk i forhold til fly- og veitrafikk.

Erfaring fra tidligere runder med NTP, er at foreslåtte virkemidler ikke har særlig virkning. Tall fra SSB (2021) viser at utslippene fra veisektoren økte med 3,8 % i 2021 og ikke gikk kraftig ned slik det kreves. Siden 1990 har økningen vært på 17,1%! Over tusen sider med faglig underlag for tidligere og ny NTP-er har bidratt sterkt til å sementere den politikken vi nå trenger å løsrive oss fra.

Klimautviklingen, et alvorlig bakteppe

Natur-, miljø- og klimaparametere er ingen lek med tall. Dette har eksistensielle dimensjoner og dreier seg om hvorvidt menneskene skal klare å overleve på denne planeten. FNs generalsekretær, António Guterres, sier at «Vi er på vei mot et klima-helvete». Målstrategiene for å få ned utslippene har vært kjent lenge, men blir ikke fulgt.

Av hensyn til framtidsutsiktene, slik de er definert av FNs klima- og naturpanel, og konkretisert i Parisavtalen fra 2015 og Montrealavtalen fra 2022, krever vi i BKA en total nyorientering av transportpolitikken.

Hovedgrepet: Fra vei og luft til bane

Nyorienteringen betyr overføring av trafikk fra vei og luft til bane i et helt annet omfang enn vi har tenkt oss fram til i dag. Dette gjelder både fram til 2030 og ikke minst fram til 2050. Det betyr en avvikling av alle planer om nye, unødvendige 4-felts motorveier og en satsing på høyhastighets jernbaner for 250-300 km/t så raskt dette er mulig å få til. En tredje rullebane på Gardermoen må avskrives.

Baneløsninger er desidert best på de tre viktigste områdene i samferdselsplanlegging og klimasatsing: energibruk, utslipp og arealbruk. Se figurer under. Dette må legges til grunn i fremtidig planlegging.

Se hele høringsuttalelsen til NTP 2025–2036 fra Besteforeldrenes klimaaksjon 

Energibruk og klimafotavtrykk henger nøye sammen.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*