Mot overforbruket

earth 6

Menneskets fotavtrykk er enormt. Vi bruker så mange ressurser at kloden ikke lenger greier å følge med. Den årlige «overforbruksdagen» da vi har brukt opp de fornybare ressursene, har blitt flytta med 3 måneder på 30 år, og faller i 2023 på 28. juli. Nordmenns andel er brukt opp allerede 12. april. Det blir markert av Besteforeldrene i Oslo.

Earth Overshoot Day arrangeres og beregnes av Global Footprint Network, en internasjonal grønn tenketank som arbeider med å utvikle verktøy for å fremme bærekraft og redusere det økologiske fotavtrykket.

– Skulle alle forbruke likeså mye som vi gjør her på berget, ville vi trenge nesten fire jordkloder, sier Gjermund Stormoen. Han har sin utdanning fra Landbrukshøgskolen på Ås (nå NMBU) innen næringsmiddelfag, og har blant annet arbeidet med økologi og matsvinn. Nå sitter han i styret for BKAs lokallag i Oslo og omegn. Overforbruket av biologiske ressurser må få større oppmerksomhet, mener han.
– Veldig forenklet dreier dette seg om fotosyntesen. Den fantastiske prosessen som bærer alt liv i naturen. Prosessen der grønne planter ved hjelp av CO2, sollys og vann, vokser og samtidig gir oss oksygen.
– CO2 er altså en livgivende gass som planter må ha. Men det er grenser for hvor mye CO2 naturen kan bruke og klarer å fange opp på denne måten. Overforbruksdagen er dagen da denne grensen er nådd. All CO2 som kommer i atmosfæren etter den dagen blir i atmosfæren som en veksthusgass og bidrar til å øke temperaturen på jorden.

Bak alle gjennomsnittsberegninger skjuler det seg selvfølgelig enorme ulikheter. Men om alle i hele verden levde som oss nordmenn, ville det være stopp for klodens bæreevne etter 102 av årets 365 dager. BKA Oslo mener det er en god illustrasjon på vårt overforbruk og et liv uten økologisk balanse. Så 12. april stiller de opp utenfor Stortinget og deler ut en informativ løpeseddel. – Etterpå blir det som vanlig samling og hyggelig klimakafé på Kaffistova, sier lokalagsleder Heidi Gretland (t.v. under). – Vel møtt med din røde hatt!


Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Kristian Frederik Brandt | 09.04.2023

    I 1972 skrev Erik Dammann «Fremtiden i våre hender» og påpekte den industrielle verdens overforbruk . I 1974 ble organisasjonen ved samme navn på hans initiativ stiftet ved et møte i Nadderudhallen. Gjennom flere år het organisasjonens tidsskrift «Ny livsstil», forøvrig et navn i tråd med hans syn på hvordan vi bør leve. Men dessverre har vi en økonomi som baserer seg økende materiell vekst . Uten at hver enkelt av oss lever et betraktelig enklere liv og avstår fra alt vi ikke trenger, frykter jeg for fremtiden som klimaendringene medfører. Om hver enkelts livsførsel i et klimaperspektiv ikke gjør noen endring, bør hen bruke det overskudd som et redusert forbruk resulterer i, til å støtte humanitære organisasjoner som arbeider for å avhjelpe den situasjonen klimaendringene resulterer i, et syn noenlunde parallelt til det Erik Dammann gir uttrykk for i en av sine bøker om bruk av overskuddet nevnt ovenfor. Vår livsførsel står i strid med våre verdier gitt den situasjon store deler av verden befinner seg i som følge av klimaendringene! 💚

  2. Pingback: Streik, forbruk, klima | besteforeldre for en ansvarlig klimapolitikk

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*