Nye Bergensbanen

bergensbane fork
Bergensbanen med forkortelsene mellom Bergen og Voss og mellom Oslo og Hønefoss tegnet inn. Fra rapporten “Fra fly til tog”, It’s tomorrow - Multiconsult.

Reisetid med tog Oslo–Bergen kan kuttes fra dagens 7-8 timer til fire. Det vil gi en formidabel økning i passasjertall, viser ny rapport. Problemet er prioritering av nye motorveier, med undervurdering av følgene for natur, miljø og klima, – mens planer for  oppgradering og modernisering av jernbanen blir trenert i det uendelige.

Fra fly til tog

Med utbygging av Ringeriksbanen og Arna-Voss med dobbeltspor vil reisetida bli omtrent 5 timer. Med forbedringer mellom Voss og Hønefoss (utretting av spor, flere krysningsspor mv.) kan den komme ned i fire timer.

Hvor mange vil da reise med tog i stedet for fly mellom Oslo og Bergen? Det prøver rapporten «Fra fly til tog» å svare på. Den er utarbeidet av bl.a. Multiconsult på oppdrag fra Forum Nye Bergensbanen, og resultatene kan oppsummeres som følger:

  • Med reisetid på fire timer vil mellom 35 og 55 prosent av dagens flypassasjerer velge toget.
  • Det betyr en økning fra knapt 400 000 togpassasjerer i 2019 til om lag 1,3 millioner, eller mer enn tredobling.

Redusert bruk av fly vil ifølge analysen kutte klimagassutslipp med om lag 50 000 tonn CO2, eller langt mer ettersom reell klimavirkning fra flytrafikk er underestimert i den offisielle statistikken, og fordi togsatsing vil hindre ny vekst i vei- og flytrafikken.

«Togrøveriet»

Både på Vestlandet og i Hallingdal er reaksjonene sterke etter at regjeringa i forslaget til statsbudsjett 2023 legger opp til nok en gang å utsette jernbaneprosjektene, – mens pengene går til ny motorvei til Hønefoss, som vil stjele enda mer av trafikkgrunnlaget for toget og gå gjennom verneverdige naturområder.

Trolig er saken også på bordet i forhandlingene med SV, som har en spesiell historie med Ringeriksbanen (tidligere planlagt langs en mindre naturskadelig trasé). Allerede i 1992 ble den vedtatt i Stortinget, som en motytelse etter at SV ga støtte til Aps nye E16 via Lærdal og Valdres. Ifølge avtalen skulle banen ferdigstilles i 1997, men det eneste som ble bygd – var veien.

Uten den fornyelse som trengs – i begge ender, i øst og vest – frykter mange at det på sikt kan være over og ut for Bergensbanen og denne tradisjonsrike, men også framtidsretta reisemåten mellom våre to største byer. Så i Bergen protesteres det høylydt – med buekorpsgutter i spissen!


Fra videoreportasje i Bergens Tidende, 7. november.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*