En grønn bilisme?

motorvei 3
En trafikksprengt motorvei blir ikke mer miljøvennlig om den fylles opp av el-biler. Det er å overforenkle utfordringene, mener Besteforeldrenes jernbanegruppe. Bilde fra Unsplash

Hva vil egentlig samferdselsminister Hareide? Satse på miljø og klima, som han selv sier? Eller på motorveier og økende bilbruk, som sine forgjengere fra FrP? – Svaret hans synes dessverre å være ‘ja takk, begge deler’, konstaterer Svein Skartsæterhagen i BKAs jernbanegruppe. – Men en slik ‘grønn bilisme’-visjon er blind for mange miljøproblemer.

Overtro på el-bilen som løsning
«Hareide sier den kommende NTPen vil være den grønneste noensinne. Transportsektoren er den sektoren i Norge utenfor kvotepliktig sektor som skal ta de største utslippskuttene fremover», heter det i et intervju Dagsavisen nylig hadde med samferdselsministeren. «Stikkordene er biodrivstoff, elektriske biler og satsing på kollektiv, jernbane og sykkel», sier han. Samtidig slår han beina under jernbanen: «Den eksplosive økningen i antall nullutslippsbiler er en utvikling som gjør at det som var miljøvennlig, er ikke bare å tenke jernbane og byvekstavtaler.»

Svein Skartsæterhagen blir oppgitt når han leser dette. Han har store deler av sitt yrkesaktive liv arbeidet med jernbaneplanlegging, og mener tankegangen til Hareide er uforsvarlig enkel. Troen på el-bilen nærmer seg overtro, sier han.
– Det er så mye som blir oversett. Man glemmer bl.a. at all denne elkrafta må produseres, – med store miljøutfordringer. Troen på utslippsfrie elektriske transportmidler ser ut til å trumfe alt. Og siden veksten i antall biler fortsetter ufortrødent, pga. elbilsubsidiene, blir det logisk å fortsette den massive motorvegutbyggingen. Uten å ta et oppgjør med forelda økonomiske modeller der økt biltrafikk regnes som lønnsomt og positivt for samfunnet.
– Samferdselsministeren advarer mot «lukusfella», og det høres jo både vel og bra ut. Men mitt inntrykk er at det primært betyr svakere satsing på framtidsretta, energieffektive jernbaneprosjekter. Han vil sette ny Vossebane «på vent», dermed undergraver han planene om modernisering av Bergensbanen. Mens endringene på ferjefri E39 og andre monsterveiprosjekter mest handler om å effektivisere, redusere krav og bygge enklere traseer.

Se artikkel av Torstein Fjeld: Jernbane til framtida

Elbil-myten
El-biler er noe bedre enn fossil-biler i drift, men bruker fortsatt store mengder energi, utnytter store mengder ikke-fornybare ressurser, tar like mye plass som andre biler, hvirvler opp like mye støv, støyer like mye og produserer like mye mikroplast som til slutt ender i havet. Produksjonen av en el-bil krever like mye energi som produksjonen av en fossilbil. Dessuten er en batteridrevet bil mye tyngre enn en vanlig fossilbil og krever tilsvarende mer energi. Det er like stor rullemotstand mellom gummi og asfalt, og hvert enkelt kjøretøy må overvinne sin egen luftmotstand. Utbygging av kostbar infrastruktur er like stor for elbiler som andre biler.

Biodrivstoff-myten
Det er store forventninger til biodrivstoff produsert av skogsvirke. Men forskning viser at det like gjerne kan bidra til økte klimagassutslipp. Det kreves mye energi å produsere drivstoff fra tømmer, og forbrenningen slipper ut like mye CO2 som fossilt drivstoff. I tillegg til tar det minst 70 år for ny skog å vokse opp og binde like mye CO2 som den gamle skogen gjorde. Så lenge kan vi ikke vente. Mange mener man kan bruke skogsavfall i stedet, men dette gir helt utilstrekkelige mengder drivstoff. Dessuten trengs dette til å opprettholde det bundne CO2-innholdet i jordsmonn og skogsmiljø.

Mye av biodrivstoffet i det norske markedet, som i dag blandes inn i bensin og diesel, er etisk tvilsomt ved at det kommer fra steder i verden der egnet biomateriale-dyrking fortrenger både regnskog og matproduksjon.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Oddbjørg Langset | 06.01.2021

    Grønnvasking er det generelle tema på Åpningsarrangementet på Klimafestvalen § 112 i Molde og omegn, onsdag 13.jan. kl. 19 2021. Zoom deg inn og bli med på møtet; – se mere Beskrivelse på FB, Detskjer mm. – og Del arr. med dine venner…. Vh

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*