– Det har vært for rolig for lenge!

sdr
En livlig gjeng! Besteforeldrene i Trondheim slik vi er vant til å se dem. Fra verdens miljødag 5. juni 2018.

– Koronaen har satt oss litt ut av spill, det er bare å innse. Vi er jo ei gruppe som har satsa mye på synlighet og tilstedeværelse. Nå må Besteforeldrene på banen igjen! sier Ola Dimmen i Trondheim. – Fram mot stortingsvalget må det settes et kraftig søkelys på de politiske partiene og konsekvensene av deres utilstrekkelige klimahandling. Vi må kreve en troverdig plan for å kutte utslipp!

I et notat de kaller «Mulig strategi og plan for BKA fram mot valget» drøfter Besteforeldrene i Trondheim hvordan vi kan bidra til å gjøre stortingsvalget til et klimavalg. Hovedspørsmålene er:

  • Hvordan kan vi synliggjøre klimakrisa og spriket/avgrunnen mellom norsk klima- og oljepolitikk og nødvendig global reduksjon av utslipp av klimagasser?
  • Hvordan kan vi ansvarliggjøre politiske partier og deres representanter i forhold til både nasjonal og global klimapolitikk?

– Som besteforeldre skal vi kreve at partiene/representantene svarer på om politikken deres oppfyller det verden må gjøre ifølge FN for å unngå katastrofal global oppvarming, sier Ola Dimmen. Det vi trenger å diskutere nærmere, er hva som skal til for at vi skal nå fram til både velgere og partier – og i media. Men vi skal ikke være redde for å være aksjonistiske og vekke oppsikt, tenker jeg. Tvert imot, det trengs det mer av!

Han peker på at det har skjedd noe avgjørende viktig siden forrige stortingsvalg: ungdommenes klimastreiker og Greta Thunbergs globale bevegelse. – Dermed har også vi i Besteforeldrenes klimaaksjon på mange måter fått en ny rolle, som støttespillere for de unge klimaaktivistene. Dette må vi bygge videre på. Vi har opplevd at dette er noe de unge setter pris på, og at det fungerer godt for å formidle det generasjonsansvaret som vi er spesielt opptatt av.

I Trondheim har det gjennom flere år vært et aktivt samarbeid med andre organisasjoner gjennom Klimavalgalliansen, og Ola Dimmen er opptatt av å få mer liv i denne også nasjonalt. – Det er 70-80 organisasjoner som er tilslutta, deriblant både flere store fagforbund og kirka, som alle har tilslutta seg et ganske radikalt politisk fellesgrunnlag. Dette må det være mulig å gjøre mer ut av, slik at alliansen blir en faktor å regne med, mener han.

Men vi har også formidable motkrefter, minner Ola om. – Vekst-ideologien er et stort problem i seg selv. Forbrukerne er under massiv påvirkning. «Økt velstand = økt forbruk = økt lykke!» I tillegg kommer den sterke oljelobbyen, selvfølgelig, i kompaniskap med og forgreininger inn i de store partiene. Vi er nødt til å jobbe mer med gode argument som imøtegår den vanlige argumentasjonen der hensynet til arbeidsplasser og større materiell velstand ser ut til å trumfe alle andre hensyn!

Trondheimslaget har sendt brev til politiske partier og bedt om at de lytter til sine ungdomspartier. Det er de som målbærer grunnverdiene i moderpartiene i klima- og miljøpolitikk, og vi får håpe at de kan dra i gang en debatt på kommende landsmøter og i partiapparatet. – BKA kan ha en viktig rolle i å synliggjøre at mange partier er på full fart bort fra sitt verdigrunnlag når de svikter barn og unge. De ser ikke ut til å respektere hverken føre vár-prinsippet eller nødvendig samfunnssikkerhet i forhold til klimaendringene, avslutter Ola Dimmen.

I engasjert samtale med forbipasserende på Eidsvolls plass. Foto: Karen Gjermundrød

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Finn Bjørnar Lund | 22.08.2020

    Stor takk til lokallaget i Trondheim for å legge opp til en systematisk påpekning av hva de politiske partiene nå må gjøre. De har mye å rette opp etter Paris-avtalen. Og den vanvittige pengesløsinga for å støtte oljebransjen med krisemidler (korona-krisa!), og den likegyldige holdninga til store pg «små» midler (en bagatell av kr. 20 mill. til avlysning av oljemesse i Stavanger) viser at vårt politiske system fortsatt ligger flat for olje-jakta og likegyldig i klimasaken.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*