Sammen for sykkel og gange

sykling by
Norge er klar for det store gå- og sykkelløftet, mener mange organisasjoner.

Besteforeldrenes klimaaksjon står sammen med 16 andre organisasjoner om et opprop som krever økt statlig satsing og investering for sykling og gange – for mer hverdags- og fritidsaktivitet for mennesker i alle aldre. Det dreier seg om å legge til rette for nye, gode vaner gjennom en tydelig prioritering av aktiv transport. Det vil gi bærekraftig, helsefremmende og smittefri persontransport.

Foto: Roar Løken, Syklistforeningen

Oppropet ble overlevert statsråd Knut Arild Hareide utenfor Samferdselsdepartementet onsdag 20. mai, med alle organisasjonene til stede. Se reportasjer på nrk.no og i Dagsavisen.

Organisasjonene viser til at Stortinget har vedtatt et nasjonalt mål om åtte prosent sykkelandel med 20 prosent sykkelandel i byene, og at 8 av 10 barn skal sykle eller gå til skolen. Ifølge Nasjonal reisevaneundersøkelse (2018) er sykkelandelen av alle reiser kun 5 prosent i Norge. Denne har ikke økt nevneverdig de siste tiår. Kun om lag 6 av 10 barn sykler eller går til skolen.

Nå haster det mer enn noen gang – og vi kan ikke vente på lange planprosesser, mener de 17 organisasjonene. Det må iverksettes strakstiltak for sykling i byene.

Siden Norsk vegplan i 1977 er det gitt jevnlige lovnader om utbygging av sammenhengende sykkelveinett i norske byer og tettsteder. Likevel, i 2020 er det ennå ingen byer som har dette på plass. Det har vært et vedvarende gap mellom mål og midler. Det er vanskelig å forklare, spesielt når vi vet hvor store samfunnsøkonomiske gevinster staten kan hente ut av investeringer i aktiv mobilitet. Nå kreves politisk mot og tydelige prioriteringer i statsbudsjettet, sier generalsekretær Morgan Andersson i Syklistens Landsforening, som er initiativtaker til oppropet.

Organisasjonene skriver:
– La oss få hjulene i gang i arbeidslivet og økonomien, og samtidig fremme god helse- og miljøpolitikk gjennom å legge til rette for nye, gode vaner ved å premiere og oppmuntre til aktiv transport!

– Norge er klar for det store gå- og sykkelløftet. La oss begynne med revidert nasjonalbudsjett 2020 og gjennom regjeringens kommende mottiltak mot effekter av koronasituasjonen. Satsingen må også følges opp med opptrapping i statsbudsjettene 2021 og 2022.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*