Må satses mye mer på jernbane!

Modern high speed train
Moderne tog: ikke noe å satse på, mener Hareide og hans ekspertgruppe.

Politikerne vil at flere skal benytte miljøvennlige transportformer. Men de bygger nye motorveier og ikke nye jernbaner, og prognosene viser at nordmenn vil kjøre mer privatbil i 2050 enn i dag. Billettprisene for tog økte med over 40 prosent de siste 15 åra, mens prisen på flybilletter økte med under 10 prosent. – Det trengs en større kursendring, mener Besteforeldrenes klimaaksjon.

Uttalelse vedtatt på årsmøtet i BKA 21. september 2019:

BESTEFORELDRE KREVER NY KURS I SAMFERDSELSPOLITIKKEN

Jernbanen har i mange tiår vært en forsømt del av norsk samferdselspolitikk. Derimot bygges det firefelts motorveger uten sidestykke og i et tempo som aldri før. Dette til tross for all kunnskap om at vi trenger en ny kurs og et radikalt annerledes fokus på miljø og klima om vi skal ha mulighet til å redde jorda og dens naturrikdommer for framtidige generasjoner.

De siste rapportene fra FN viser at det globale klima går mot ekstrem oppvarming. Verdens økosystemer er på god vei inn i den 6. masseutryddelsen. Kløften mellom det forskerne sier er nødvendig og den politikk som føres har aldri vært større enn i dag.

Det dramatiske budskapet er forstått av mange av dagens unge, men ennå ikke av våre ledende politikere. De har som mål at byer og landsdeler skal knyttes sammen med høghastighets motorveger – tilsynelatende uten tanke på at biltrafikk må reduseres, ikke stimuleres. Norge er i dag et av få vestlige land som ikke satser på jernbaner. Flertallet av våre politikere ser dessverre ikke potensialet som ligger i dette, både for næringsutvikling, trivsel, miljø og klima.

Derimot ivrer de for prosjekter som fergefri E39 mellom Kristiansand, Bergen og Trondheim, – prosjekter til opp mot 500 hundre milliarder kroner. Disse vil øke forurensingene til luft og vann, knuse og fragmentere naturlandskapet og skape mer støy og stress for alle. Transportnæringa selv mener det er en feilsatsing.

For denne prisen kan vi modernisere jernbanene til Bergen, Trondheim og Stavanger, redusere reisetida betraktelig og erstatte mye av bil- og flytrafikken. Vi kan også endelig få fart i videreføring av Nord-Norge-banen til Tromsø. Den vil ha stor nasjonaløkonomisk betydning, binde sammen vårt langstrakte land, gi folk i Nord-Norge nytt mot og inspirasjon. Den vil fjerne tusenvis av trailere med fisk og annet gods fra vegene våre, og redusere flytrafikken, som er den mest forurensende samferdselsform, premieres i dag ved at det ikke betales avgifter for utslipp og Avinor gir støtte til nye flyruter.

Gode baneløsninger er uten sammenligning den mest effektive løsning for å spare energi og areal. De vil også redusere belastningene på helse, natur og samfunn.

Besteforeldreaksjonen mener at byer og landsdeler bør, i tillegg til hensiktsmessige bruksveger, knyttes sammen med moderne og moderniserte jernbaner. Dertil trengs det en storsatsing på trikk og lettbaner i så vel større som flere mindre byområder.

BKA krever ny kurs i samferdselspolitikken med utvikling av en ny nasjonal transportplan der en satser videre på utbygging av jernbane samt utbedring og rassikring av eksisterende veier i stedet for videre utbygging av 4-felts veier mellom de større byer i Norge.“

Som besteforeldre vil vi gi de unge tro på at vi klarer å stoppe den globale oppvarmingen, og at dagens ødeleggelse av natur og landskap kan stanses.

TRANSPORTSEKTOREN ER DET MEST EFFEKTIVE STED Å STARTE OVERGANGEN TIL ET VIRKELIG GRØNT SAMFUNN.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*