Opprop for oljestans

logo stopp olje

Natur og Ungdom, Naturvernforbundet og Besteforeldrenes klimaaksjon har lansert et opprop for at Norge skal slutte å lete etter olje og gass. De vil samle underskrifter fra både organisasjoner, private og offentlige virksomheter, politiske grupper og enkeltpersoner. Kampanjen går fram til Arendalsuka 2019, der oppropet og listen med underskrivere overleveres til en representant for regjeringen.

Oppropet lansert av lederne for de tre organisasjonene mandag 20. mai, på Facebook:

https://www.facebook.com/naturvernforbundet/videos/2346367668718749/

 

Se hvem som støtter kampanjen og skriv under på oppropet HER.

Til: Regjeringen

NORGE MÅ SLUTTE Å LETE ETTER OLJE OG GASS

Fortsatt leting etter olje og gass med sikte på produksjon og bruk i flere tiår er ikke forenlig med FNs klimamål. Likevel har regjeringen nylig utlyst rekordmange nye letelisenser. Det meste av en eventuell produksjon fra videre leting vil komme på markedet lenge etter at energirelaterte utslipp må være null for at den globale temperaturøkning skal kunne begrenses til 1,5 grader. Dersom andre land gjør som Norge, blir konsekvensene meget farlige for våre egne barn, barnebarn og millioner andre som allerede lider i dag, og de som kommer etter oss.

– Som en stor petroleumseksportør over mange år har Norge et historisk ansvar for klimaendringene. Det gir oss et moralsk ansvar for å gå foran og trappe ned olje- og gassproduksjon.

– Norge har grunnlovsfestet vårt ansvar for miljøet, også for fremtidige generasjoner. Fortsatt oljeutvinning gir høy risiko for miljøødeleggelser og klimakatastrofe og er brudd på føre-var -prinsippet og Grunnlovens §112.

– Pågående olje- og gassvirksomhet og fortsatt leting i Barentshavet er spesielt uheldig og kan ødelegge sårbar natur og økosystemer for alltid. Olje og gassutvinning er den nest største kilden til Norges hjemlige utslipp, og bidrar med mange ganger våre nasjonale utslipp når norsk olje og gass forbrennes i utlandet.

– Oljeinvesteringer utgjør en økonomisk risiko som øker når staten fremmer leteboring og dekker leteutgifter. Ved en strammere klimapolitikk som må til for å oppfylle klimamålene, vil produksjon og bruk av fossile energikilder raskt måtte trappes ned. Norske fossile reserver kan da bli verdiløse.

Lytt til ungdommen som blir rammet av klimakrisa. Stans all oljeleting og legg ned ordningene med leterefusjon og opphørsrefusjon. Invester i stedet i fornybar energi og bærekraftige løsninger.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Kristin Wexelsen Goksøyr | 21.05.2019

    Fortsatt leting etter olje og gass med sikte på produksjon og bruk i flere tiår er ikke forenlig med FNs klimamål! Stans all oljeleting og legg ned ordningene med leterefusjon og opphørsrefusjon. Invester i stedet i bærekraftig fornybar energi (hvor det å ta i bruk urørt natur ikke er en del av løsningen). Sats også på gjenvinning og energieffektivisering.

  2. Synnøve Bredal Bjelland | 21.05.2019

    Eg støttar fullt og heilt dette oppropet! Det handlar om respekt for miljøet og den framtida me alle har eit ansvar for. Det er fullt mogeleg å skapa alternative løysingar.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*