Det vi ikke snakker om

løk nedbør
GLOBAL OPPVARMING: En åker med løk som ikke tørker i regnet. Konsekvensene av klimaendringene kan bli dramatiske, sier forsker og bonde Thomas Cottis.

Det er nesten ingen som snakker om hvor alvorlig situasjonen blir for matforsyninga vår hvis global temperatur øker 2 grader eller mer. Og de som gjør det, undervurderer ofte problemene og tror blant annet at det vil gi bedre vilkår for det norske landbruket, sier Thomas Cottis, gardbruker og høgskolelektor fra Hedmark. I 2015 ga han ut rapporten «En framtid du ikke vil ha». Den kunne like gjerne ha hett «Det vi helst ikke vil snakke om», sier han i dag.

Landbruk og klima
Alle ønsker for tida å kommunisere positivt, uten å mane fram en dyster framtid som følge av den store klimakatastrofen. Tanken er sympatisk, men kan fort føre galt av sted, sier Thomas Cottis. Som da NRK.no for litt siden la ut en artikkel som forteller om alle fordelene nordmenn vil ha av global oppvarming. Det norske folk har nemlig mye å glede seg til, skal vi tro statskanalen: lengre sommer, flere skiturister (siden snøen forsvinner i Alpene), lavere strømregninger, osv.

En av gladnyhetene er at norsk landbruk kommer til å produsere mer mat. Påstanden er basert på modeller som viser høyere avlinger for korn og poteter med høyere temperatur, lengre vekstsesong og mer CO2 i atmosfæren. – Men så enkelt er det nok ikke i virkelighetens verden. Hvorfor har ikke avlingene i landbruket i Norge økt de siste 15 år, til tross for tre uker lengre vekstsesong og mer CO2? Jo, fordi den globale oppvarmingen gir flere endringer: Vi har fått 20 prosent mer regn over Norge. Det gir problemer både for såing og innhøsting. I tillegg har det blitt mer ekstremregn og flom som skader avlingene.  Andre steder i verden er tørke og hetebølger et økende problem. Klimaendringene kan framover mot 2 graders global oppvarming i 2050 føre til at verdens matproduksjonen blir redusert med 15 – 25 prosent, i en situasjon hvor vi har 2 milliarder flere munner å mette.

– Nei, NRK og andre selvoppnevnte optimister! Global oppvarming er så visst ingen gladnyhet for landbruket vårt og matforsyninga vår!

I en serie artikler i magasinet Energi og Klima har Thomas Cottis gitt en oppsummering av rapporten «En framtid du ikke vil ha«.  Noen hovedpunker: 

Konsekvenser 2 grader
Det blir alvorlige tørkeproblemer i Sør-Europa, Midtøsten, Nord-, Vest- og Sentral-Afrika, Latin-Amerika, sørlige deler av Øst-Europa, Nord-Amerika og store deler av Asia. De delene av verden som i dag har nok regn, får mer eller mye mer av det.

Ekstremvær vil skade landbruk, infrastruktur og natur. Det er et forsiktig anslag at landbruket vil gi 20 prosent mindre mat ved 2 graders global oppvarming i 2050. Da er vi 2 milliarder flere mennesker på jorda. Tropiske og subtropiske områder får størst avlingssvikt.

3 grader global oppvarming
I en verden med tre graders oppvarming vil gjennomsnittlig årstemperatur over verdens landområder ligge 3–8 grader over førindustriell normaltemperatur. Alle land på alle kontinenter vil få voldsomme tilfeller av ekstremvær som skader natur, samfunn og infrastruktur.

Den totale matproduksjonen i verdens landbruk vil bli 30 og 50 prosent lavere enn i dag. I nordlige deler av verden vil landbrukets matproduksjon kanskje kunne opprettholdes med stor ressursinnsats, men ekstremvær, mye regn, regn på ugunstig tid i forhold til såing og innhøsting, samt intense tørkeperioder, vil ofte ødelegge avlinger fullstendig i store områder.

4 grader global oppvarming
Økosystemer kollapser over hele verden. Regnskogene i Amazonas og Kongo er døde. De boreale skogene i Russland, Norden, Canada og Alaska er døde. De fleste arter i havet er enten utryddet eller står i fare for utryddelse. Havstigningen er på ca en meter per århundre, og havet vil fortsette å stige slik i flere tusen år.

Ved fire graders global oppvarming er det de nordligste delene av USA, Alaska, Canada, Nord-Europa, Norden, Russland, de sydligste delene av Sør-Amerika og Australia, samt New Zealand, som er brukbare områder for mennesker. Temperaturen på jorda vil stige videre  på grunn av de store tilbakekoblingene. Det vanskeligste for  menneskene som lever i en 4 graders verden, blir vissheten om at det bare vil bli verre.

 

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Marit Aas | 24.03.2018

    Dystre fremtidsutsikter …

  2. Sven Åke Bjørke | 01.04.2018

    Du har så rett, Thomas. Den utrolig naive forestillingen om at vi kan øke jordbruksproduksjonen i nordlige områder med økende global oppvarming, er illusjonsmakeri av klasse. Dette skyldes til dels sensasjons-journalistikk som har fokusert på at Norge snart kan bli storprodusent av druer. Vi kan sikkert få til mer druedyrking noen steder, men jordbruksproduksjon krever et noenlunde stabilt og forutsigbart klima. Global oppvarming betyr et stadig mer uforutsigbart klima. Vi ser dette allerede i store deler av Midt-Østen og Afrika. https://agreenerfutureblog.wordpress.com/3-impacts/

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*