Vil ha økt satsing på fornybart

Guttorm Statoil
Guttorm Grundt legger fram sitt aksjonærforslag i Stavanger i dag: «Styret legger frem en strategi for full avvikling av all ny letevirksomhet og prøveboring etter fossile energiressurser."

Årets generalforsamling i Statoil finner sted 11. mai. Som vanlig er det i Stavanger, og som vanlig fremmer aksjonær Guttorm Grundt på vegne av Besteforeldrenes klimaaksjon, forslag om at selskapet tar klimautfordringene på langt større alvor. Canadisk tjæresand er nå helt ute av bildet, etter mange år med strid. Dette året fokuserer Grundt på de økologisk og økonomisk uansvarlige planene for leting etter nye fossile ressurser i arktiske områder.

Ros og ris til Statoil
Det er grunn til å berømme Statoil-ledelsen for at de tok til vettet når det gjelder tjæresand, selv om det skulle skjedd lenge før, sier Guttorm Grundt. Men vi må lære av det, og se at det som er ødeleggende for miljø og klima, i stigende grad også vil være dårlig økonomi for selskapet. Hvis det skulle bli noe av de store utvinningsplanene i Arktis, er faren stor for at det vil være en ny feilvurdering og en gigantisk feilinvestering – slik tjæresanden har vært.

– Det tar lang tid å utvikle og legge til rette for utvinning etter et oljefunn i Barentshavet. Statoil vil få full uttelling i form av full produksjon først om et par tiår. Men hvis det fortsatt i 2040 er stor etterspørsel etter olje og gass, kan det bare bety at verden har gitt opp å nå klimamålene fra Paris. Det kan et statlig eid selskap ikke satse på. I stedet må vi øke ambisjonene i Statoils «Climate Roadmap 2030». Styret bør derfor legge fram en strategi for avvikling av all ny letevirksomhet og prøveboring. Innsparte investeringsmidler går til økt satsing på fornybar energi.

AKSJONÆRFORSLAG TIL STATOILS GENERALFORSAMLING 2017

Jeg har deltatt på alle generalforsamlingene de siste fem år, og fremmet mine forslag om en omlegging av Statoils virksomhet i en mer bærekraftig og klimavennlig retning. Samtlige forslag er blitt avvist av både styret og generalforsamling. Likevel er det håp, og innsatsen har kanskje ikke vært forgjeves. Styret har med sitt ferske «Climate Roadmap 2030» i praksis svart positivt på mitt forslag fra 2016 om å utarbeide en strategi som reflekterer selskapets medansvar for å løse dagens energibehov innenfor rammen av nasjonale og internasjonale klimamål. Og styret har omsider faktisk også fulgt rådet om å avvikle engasjementene i de forurensende, ulønnsomme og tapsbringende satsinger på tjæresand i Canada og «fracking» i USA. Jeg er meget tilfreds med å kunne konstatere at styret omsider har foretatt en fornuftig helomvending her, til stor tilfredshet for både det store flertallet av aksjonærene, klimaet, og oss i Besteforeldrenes Klimaaksjon. Styret skal ha honnør for å ha justert kursen i riktig retning.

Det nye Klimaveikartet annonserer en økning av selskapets investeringer i fornybar energi og lav-karbon-løsninger til 15-20 % innen 2030, og en økning i selskapets forskningsinnsats til fornybar energi og energieffektivisering til 25 % innen samme periode. Kardinalspørsmålet er om denne positive kursendringen i det nye Klimaveikartet for 2030 er stor nok til å kunne kompensere for den negative klimaeffekten av fortsatt/økt innsats i leting og prøveboring etter nye olje- og gasskilder på norsk sokkel og globalt.

Paris-avtalens klimamål innebærer, i hht. det internasjonale energibyrået IEA, at ca. 70 % av alle registrerte fossile energiforekomster må bli liggende uutnyttet for at Paris-avtalens mål om en temperaturstigning på jorden på maximum 1,5 til 2 grader ikke skal overskrides. Det vil si at all leting etter nye fossile kilder vil være bortkastete investeringer, da de ikke kan settes i produksjon. Jeg kan bare konstatere at styret ikke har tatt klimautfordringene på tilstrekkelig alvor, og fortsetter letingen på norsk sokkel, og gjerne helt opp til iskanten i Arktis. Denne er faktisk nå i ferd med å trekke seg nordover, nettopp som en følge av CO2 utslipp fra Statoil og andre fossile energiselskapers virksomhet.

Jeg vil derfor be om generalforsamlingens støtte til følgende aksjonærforslag:

«Styret legger frem en strategi for, og konsekvensvurdering av, en full avvikling av all ny letevirksomhet og prøveboring etter fossile energiressurser. De innsparte investeringsmidlene forutsettes øremerket økt satsing på fornybar energi og energieffektivisering av eksisterende og vedtatte anlegg.

Strategien m/konsekvensutredning presenteres i årsrapporten for 2017/18.» 

Guttorm Grundt, aksjonær

Spre klimavett,
del denne saken!

9 kommentarer

 1. Steinar Høiback | 20.04.2017

  Utrolig flott av deg Guttorm, utrettelig pågangsmot og flott at du deltar som BKA er.
  Mange takk for innsatsen.

 2. elisabeth tveter briseid | 30.04.2017

  Stolt av Besteforeldreaksjonen og Guttorm!

 3. Per Aunet | 01.05.2017

  Godt jobbet tidligere og nå. Lykke til videre, Guttorm.
  Per Aunet

 4. Gunnnar Kvåle | 01.05.2017

  Meget bra, Guttorm! Lykke til på generalforsamlingen!

 5. Mette Newth | 01.05.2017

  Tusen takk, Guttorm! Velformulert, presist, konkret og konstruktivt aksjonærforslag til Statoils generalforsamling 2017. Også takk for din tro på at tålmodige gjentakelser nytter. Du er en heder til oss besteforeldre. Lykke til!
  Hilsener Mette

 6. Knut Flatland | 01.05.2017

  Virkelig bra! Kanskje flere taleføre burde skaffe seg sin Statoil-aksje og tale miljøets sak på Statoils generalforsamlinger?

 7. Per Munthe Lund | 01.05.2017

  Hurra for 1. mai, 17. mai og Guttorm Grundt !
  Bra forslag til 11. mai.
  Takk for at du står på og ikke gir deg.
  Lykke til !

 8. Linda Rundquist Parr | 01.05.2017

  Du er enda en gang riktig mann på riktig plass når Statoil har sin generalforsamling. Ditt aksjonærforslag er en meget viktig framstøt for hele vår organisasjon. Bravo!

 9. Birthe Nielsen | 01.05.2017

  Bra forslag ! Kansje en strategi, hvis vi ble flere med aksje i Statoil.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*