Transportpolitikken ut av silo-tenkinga

FB høring
Finn Bjørnar Lund syntes han fikk sagt det han hadde på hjertet i transportkomiteens åpne høring om NTP 2018-29. Foto: Tormod E. Eitrheim

Tirsdag 25 april var Besteforeldrenes klimaaksjon invitert til åpen høring i Stortinget om Nasjonal Transportplan. Nestleder Finn Bjørnar Lund la vekt på behovet for helhetlige transportløsninger innen rammene av Paris-avtalen. NTP er preget av etatenes mangel på helhetssyn – de sitter nede i hver sin etat-silo og planlegger framtida, sier han. Spillets taper blir de overordna spørsmål om hvordan de mest klimaskadelige transportformene kan fases ut og erstattes.

Finn Bjørnar Lunds innlegg

Jeg takker så mye for at Besteforeldrenes klimaaksjon får delta i denne høringen. Hvis jeg ikke husker feil, så har den kjente høyrepolitikeren Ansgar Gabrielsen sagt noe slikt som – «Det er ikke regjering og Storting som styrer politikken, det er siloene!» NTP-siloene heter veg, luftfart, kyst og bane. De utfordres i liten grad av alternativer til deres egne transportformer, sjøl om alternativene er mer klimavennlige og framtidsretta.

Vi i Besteforeldrenes klimaaksjon er enig i det overordna og langsiktige målet i NTP: Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Det er viktig med enighet om behovet for en klimavennlig transportpolitikk. Karbonbudsjettet – hvor mye vi globalt kan fortsette å slippe ut av CO2 uten at togradersmålet blir umulig å oppnå – krever både rask handling nå, og en strategi som er bærekraftig på sikt.

Fem eksempler på silotenking i NTP:

 • Avinor vil bygge ut Gardermoen, og NTP foreslår storflyplass på Helgeland. Det vurderes ikke opp mot f.eks. høghastighets jernbane. Det innebærer en voldsom satsing på fly som vil svekke muligheten for baneutbygging uten at noen tar ansvar for denne konsekvensen.
 • Det satses parallelt på firefelts motorveier og jernbane uten en grundigere gjennomgang av hvordan miljøvennlig bane kan erstatte vei. Storebror blant samferdselsetatene er og blir vei. Den bygges ut først, mens mer klimavennlig bane er skjøvet ut i tid.
 • Høghastighetstog er lite vurdert i NTP. Inter-City-planene er OK hvis opprinnelig tidsplan holdes. Men klimagassene kuttes med mindre enn en promille av norske utslipp (45000 tonn årlig). Over lengre distanser er potensialet for å kutte klimagassutslipp usammenliknbart mye større ved overføring av personer og gods fra fly og bil til bane. Langtransport av gods på vei, side om side med en foreldet jernbane der kortere enkeltstrekninger opprustes, er ikke bare sløsing med penger og arealressurser. Det er også dårlig klimapolitikk, dårlig næringslivspolitikk, dårlig trafikksikkerhetspolitikk, dårlig distriktspolitikk.
 • Transportbehovet er stort og økende. Spørsmålet er om det skal satses på veier, fly, båt eller baner. I NTP vinner nå de mest miljø-tvilsomme alternativene vei og fly over bane og sjø. Samtidig vet vi at motorveier er dyrere både i bygging og i drift.
 • NTP skal gjelde «hele landet». Årsdøgntrafikk er den gjennomsnittlige døgntrafikken ett bestemt år. Hvor mange trailere trur du passerte fylkesgrensa mellom Nordland og Trøndelag hvert døgn i snitt i 2016? Tellinga viser et snitt på 427 hvert døgn året rundt! Det er et høgt tall på veien over Majavatn. Merk at økningen av denne trafikken fra 2014 til 2016 var 20 %. Fiskeriministeren lover mangedobling av fiskeeksport fra nord. Det er grunn til å spørre hvor man vil være i 2030 eller 2050. Hvordan skal man i dag møte den trafikkveksten som både gjelder folk og gods?

Se også kort forhåndsnotat oversendt transportkomiteen fra Besteforeldrenes klimaaksjon.

Finn Bjørnar i samtale med Holger Schlaupitz som representerte Naturvernforbundet på høringen i Stortinget. Foto: Tormod E. Eitrheim

Spre klimavett,
del denne saken!

5 kommentarer

 1. Steinar Rundhaug | 27.04.2017

  3 ganger 3 hurra for Finn Bjørnar.

 2. Anne-Margrete Hansen | 27.04.2017

  Flott Finn Bjørnar! Det jobbes godt i kulissene og også konkret for å komme videre på vår lange vei mot et bedre klima!

 3. Christian F. Holst | 28.04.2017

  Dette var riktig bra. Flott av vi ble invitert og avga så bra innlegg på høringsmøtet. Stor takk til deg, Finn Bjørnar!

 4. Elsa-Britt Enger | 01.05.2017

  Fornuftig, flott og grønt.

 5. Torstein Fjeld, Naturvernforbundet i Grenland | 01.05.2017

  En kan spørre seg om våre politikere besitter logisk sans når de har så store vanskeligheter med å slutte opp om de 5 utfordringene Besteforeldrene flagger i forhold til NTP, og i etterkant av Paris-avtalen.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*