Hva skjer med bytrafikken

barcelona
COCHES? NO GRACIAS! Barcelona vil la fotgjengerne og syklistene overta store deler av byens sentrale gater.

Byrådet i Bergen har lagt fram det de kaller en grønn strategiplan. De vil redusere biltrafikken og luftforurensingene, og prioritere gående og syklende langt sterkere enn det har vært gjort i alle de årene det moderne gate- og veinettet er blitt utformet. Dette er en del av en internasjonal bevegelse der stadig flere byer legger om kursen. Byrådet i Oslo vil at området innenfor Ring 1 – den mest sentrale del av byen – skal befries helt fra biler. I Barcelona skal det anlegges «medborgervennlige soner», der 60 prosent av nåværende bilveger omdisponeres til gågater og sykkelveier. Samtidig blir fartsgrensene for bilene satt kraftig ned.

Hvor forårsaker dette?
Den mest åpenbare grunnen til at myndighetene tar tak, er nærmiljø- og helseeffektene av den stadig økende biltrafikken. I Barcelona bidrar luftforurensingene til 3500 mennesker dør for tidlig hvert år. I Bergen bor flere tusen i områder med helsefarlig luft, og folk med luftveisprobemer blir i perioder anbefalt å holde seg innendørs.

Biler tar dessuten stor plass. En personbil som står stille legger beslag på 25 kvm, mens bilveier har opptatt en stadig større del av byrommene gjennom de siste femti årene. Og da har vi ikke engang nevnt klimaeffektene, der utslippene fra veitrafikken har vokst jevnt i de fleste land og ikke minst i Norge – til tross for den sterke satsingen på elbiler. Det må åpenbart nye grep til hvis det skal gjøres noe som monner, både med nærmiljø- og folkehelseproblemene og de globale klimaproblemene.

Se reportasje om det som skjer internasjonalt på det svenske nettstedet KIT:
https://kit.se/2016/05/26/48413/nu-ratar-barcelona-bilarna-och-de-ar-inte-ensamma

De nya ”superkvarteren” i Barcelona skal bestå av ni sammenhengande kvartaler der bara syklister og fotgjengere får bevege seg i gatene.

De nye ”superkvartalene” i Barcelona skal bestå av ni sammenhengende byområder der bare syklister og fotgjengere får bevege seg i gatene.

Fra Bergens nye strateiplaan: Øverst i pyramiden finner vi gående og syklende, som skal prioriteres først i all planlegging og bygging. Deretter kommer kollektivtrafikken, så varetransport og biler med flere passasjerer, og til sist «solobilisten».

Fra Bergens nye strateiplan: Øverst i pyramiden finner vi gående og syklende, som skal prioriteres først i all planlegging og bygging. Deretter kommer kollektivtrafikken, så varetransport og biler med flere passasjerer, og til sist «solobilisten».

Det tok 30 år å realisere den første etappen av moderne bybane i Bergen. De siste årene har vært preget av politisk bybane-kaos. Nå vil det nye byrådet "videreutvikle kapasitetssterkt kollektivsystem, med fullt utbygget bybanenett som ryggrad" (fra Grønn Strategi 2016).

Det tok 30 år å realisere den første etappen av moderne bybane i Bergen. De siste årene har vært preget av politisk bybane-kaos. Nå vil det nye byrådet «videreutvikle kapasitetssterkt kollektivsystem, med fullt utbygget bybanenett som ryggrad» (fra Grønn Strategi 2016).

Utslipp etter kilde Bergen 2013. Kilde: Statistisk Sentralbyrå.

Utslipp av CO2 etter kilde Bergen 2013. Kilde: Statistisk Sentralbyrå.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*