Broen til framtiden 2016

Lilleheie 3Når man skal forandre og forbedre verden, er Folkets Hus et bra sted å begynne, sier Turid Lilleheie i alliansen Broen til framtiden. 19 februar går årets konferanse av stabelen, med flere hundre deltakere og mange interessante foredragsholdere. Påmeldingsfristen er 2. februar, minner hun om. Lilleheie er tidligere forbundsleder i Norsk Tjenestemannslag og representerer nå Besteforeldrenes klimaaksjon. – De gode tilbakemeldingene etter tidligere konferanser forteller meg at vi er på rett vei. Jobbskaping må stå sentralt i klimakampen framover. Svakere oljepris og jobbkrise har minnet oss om at det gjelder å være proaktiv.

En folkebevegelse for omstilling
Det haster med ambisiøse handlinger for å unngå en farlig global temperaturstigning, sier Lilleheie. Det er historiens største unnlatelsessynd at politikerne våre ikke har tatt dette alvorlig nok. Vi skulle for lengst ha vært i gang med å løse problemene, både ved å få ned utslippene og ved å gjøre oss alle mindre avhengig av inntektene fra olje- og gassektoren.

– Det vi trenger, er et nytt solidaritetsalternativ. Norge har jo store utfordringer og kan stå foran en ganske vanskelig situasjon på arbeidsmarkedet. Men jeg tror problemene kan løses hvis vi holder fast på den norske modellen med økonomisk trygghet for den enkelte. Jeg minner om at vi hvert år bruker 200 milliarder statlige kroner for å finne nye olje- og gassressurser. Halvparten så mye på framtidsretta miljøteknologi og jobbutvikling ville gjort underverker.

– Oljesatsinga i Arktis kan vise seg å være investeringer i en framtid som ikke finnes, frykter Turid Lilleheie. Hvis Paris-avtalen blir vellykket, er det land med stor omstillingsevne som kommer best ut. Og her er Norge litt sent ute. I USA kom det 35 000 nye arbeidsplasser i fornybar energi sektoren i 2015, og Danmark eksporterer nå vindkraft. Det kan synes som om vi går med ryggen inn i framtiden når vi fortsatt nesten utelukkende satser på fossil energi og at oljeprisen skal ta seg opp til gamle høyder.

Program og påmelding for årets konferanse «Broen til framtiden» finner du her:
http://broentilframtiden.com/konferanser

 

450 deltakere var samlet i Folkets Hus i Oslo 13. mars, til heldagskonferanse om arbeidsplasser i en framtid uten olje og gass.

BROEN TIL FRAMTIDEN 2015: mer enn 450 deltakere var samlet i Folkets Hus i Oslo 13. mars 2015, til heldagskonferanse om arbeidsplasser i en framtid uten olje og gass.

Spre klimavett,
del denne saken!

3 kommentarer

 1. Ola Dimmen | 28.01.2016

  Hurra for folka, initiativet og optimismen! Vi får vone at bodskapen blir oppfatta og går inn. Likevel: Turid Lilleheie peikar på eit sentralt punkt som desverre ikkje er med i programmet: «Jeg minner om at vi hvert år bruker 200 milliarder statlige kroner for å finne nye olje- og gassressurser. Det er nesten rart å sjå banneret med «sett foten ned mot fossil energi». Stortinget stemte mot eit forslag frå MDG om å fase ut subsidiane til fossil energi over 20 år! (8.12.2015). Stortinget stemte også mot forslaget om å ikkje gjennomføre 23. konsesjonsrunde i fjor haust. (Mot SV og MDG)
  Det kunne nesten stått «sett foten ned mot Stortinget» på banneret. Er vi for naive i miljørørsla?

 2. Christian F. Holst | 30.01.2016

  Ola. Du peker på et meget viktig poeng. Voteringene du nevner viser at Stortingets majoritet handler kortsiktig og lukker øynene for realitetene (global oppvarming og klimaendringer). Politikerene har ikke tatt innover at klimaendringene alt er i gang. Folket har gått mot politikerenes planer og ønsker før. Det kan vi gjøre igjen. La oss få de 200 miliardene statlige kr på dagsorden under konferansen Broen til fremtiden 19.2.

 3. Martin Lindal | 01.02.2016

  Stemmegivinga om 23 konsesjonsrunde viser at det berre er MDG og SV som står i mot oljeinteressene. Me kan gå i tog med raude hattar , synge fine songar og arrangere klimafestivalar , men det hjelper ikkje dersom me framleis stemmer på parti som ikkje tek ansvar. Både MDG og SV ligg for tida under sperregrensa på meiningsmålingane.

  Martin Lindal- leiar Drammen og omegn lokallag.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*