Trenger modigere klimaforskere

benestadTyfonen Haiyans herjinger på Filippinene kan være et forvarsel om hva verden har i vente. Til Vårt Land sier Rasmus Benestad ved Meteorologisk Institutt at norske limaforskere må bli modigere i sine advarsler. Styrken i denne tyfonen kan skyldes naturlig variasjon, men mønsteret er likevel klart: Utslipp av klimagasser bidrar til en global oppvarming som vil skape mer ekstremvær og dermed flere naturkatastrofer de neste tiårene. Men det er blitt en risikosport å uttale seg om slike temaer, sier han. Klimaforskerne er blitt overdrevent forsiktige, av frykt for å bli karakterisert som alarmister.  Det betyr at føre var-prinsippet ikke tas på tilstrekkelig alvor.

Spre klimavett,
del denne saken!