Klimakampen samler verdens kirker

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    mandag 11. nov 2013
  • AV:
    Redaksjonen

KV2013Kirkenes Verdensråd oppfordrer i et vedtak medlemskirkene om å støtte arbeidet for økorettferdighet. Myndigheter i hele verden må se utover nasjonale interesser for å ivareta de grunnleggende menneskerettighetene til dem som er mest truet av klimaendringene. Den mest konkrete oppfordring går til president Obama som blir bedt om å stoppe planene om den store Keystone oljerørledninga fra tjæresandområdene i Canada til USA. – Dette er en hastesak. Vi har nå den siste muligheten til å unngå en global oppvarming på mer enn to grader, sier Karen Frendø Ebbesen, forslagsstiller fra Danmark.

Den alvorligeste saken

En av de norske delegatene på generalforsamlingen var biskop Helga Haugland Byfuglien. Hun påpeker at Den norske kirke lenge har vært tydelig i klimasaken, senest i en uttalelse fra Bispemøtet for fire uker siden. – Klimakampen er særlig viktig etter rapporten fra FNs klimapanel og foran klimamøtet i Warszawa, sier hun.

Er klimasaken viktigere enn for eksempel sult, krig og atomvåpen? blir hun spurt i en reportasje i «Tro & Kirke».

– Det er den alvorligste saken fordi den berører hele verden. Det handler om skaperverkets fremtid og om solidaritet med de fattigste i verden. Hvis det én sak som samler alle her, så må det være klimasaken, sier Byfuglien.

Karen Frendø Ebbesen er enig med den norske biskopen. – Klimaspørsmålet er annerledes i sin karakter enn andre spørsmål som Kirkenes Verdensråd uttaler seg om, fordi det er så mye større, mer omfattende og mer gjennomgripende. Det har med alle andre konflikter å gjøre: krig, flyktningspørsmål og sult. Det er en kjempetrussel mot fred, rettferdighet og hele jordens fremtid. Vi må sette klimarettferdighet øverst på agendaen, også i verdens kirker.

Se uttalelsen fra Kirkenes Verdensråd: Minute on Climate Justice

 

Spre klimavett,
del denne saken!