Miljødirektoratet med folkeopplysning om klimaforskning

MiljodirDen nye klimarapporten inneholder noen viktige tall: Det er 95 % sikkert at den globale oppvarmingen er menneskeskapt, dvs like sikkert som at tobakksrøyking forårsaker kreft. Dessuten må vi merke oss tallet 1000 megatonn. Det er mengden CO2 vi kan slippe ut, hvis oppvarmingen skal holdes under 2 grader Celsius. Vi har allerede brukt opp omtrent halvparten av dette globale karbonbudsjettet. Oversatt til politikk: Vi trenger handling ASAPas soon as possible. De tre siste tiårene er de varmeste som er registrert. Hos Miljødirektoratet finner du faktaark og annen informasjon om grunnlaget for klimaendringene.

Spre klimavett,
del denne saken!