Utslippseksplosjon fra luftfart og nye motorveier?

Miljøreaksjonene på Nasjonal Transportplan er ikke positive.– Vi må bygge infrastruktur som tar oss til lavutslippssamfunnet i 2040. Det gjør ikke regjeringen med denne planan, sier leder Arild Hermstad i FIVH.  Stikkord er storsatsing på nye motorveier, og nye utvidelser ved lufthavnene. Summen vil bli økte utslipp, mener han, stikk i strid med bl.a.miljøvernministerens påstander. – Regjeringen burde heller ha vist handlekraft og lagt fram en strategi for å redusere biltrafikken og gjøre jernbanen til et konkurransedyktig alternativ til bil og fly, også utenfor intercity-området, sier Hermstad. Se også artikkel «Glemte dere noe?»

Spre klimavett,
del denne saken!