Spørsmål og svar om drivhuseffekten

Jordas energibalanse
Figuren viser jordas energibalanse, som styres av innstråling fra solen, atmosfærens sammensetning og refleksjon fra bakke og atmosfære.

Drivhuseffekten har alltid eksistert og gjør det levelig på jorda. Uten den ville jorda vært 33 grader kaldere. Problemet i dag er at konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren øker, dermed øker også drivhuseffekten. Hva kan det føre til, og hvordan kan vi hindre at skadevirkningene blir for store? Hvor mye vet vi egentlig om menneskeskapt global oppvarming? Klimaet har alltid endret seg; er det ikke da rimelig å anta at det er naturlige årsaker til endringene som nå skjer? I en lang og grundig artikkel prøver professor Hans Martin Seip å svare på mange av de spørsmålene som blir stilt til klimaforskerne.

Hans Martin Seip er medlem av styringsgruppa i Besteforeldrenes klimaaksjon. Som professor i miljøkjemi har han stått sentralt i flere viktige miljøsaker, helt tilbake på 1970-tallet da han arbeidet med sur nedbør-problematikken. Han er i dag knyttet til Cicero Senter for klimaforskning, og er bl.a. en aktiv bidragsyter til det populærvitenskapelige magasinet Klima. Artikkelen om drivhuseffekten er inndelt i 13 kapitler og lett å finne fram i. Om ønsket kan det også lenkes til det enkelte kapittel fra andre nettsteder. Spørsmål, og evt forslag til utdyping og supplering, kan sendes til post@besteforeldreaksjonen.no

Gå til SPØRSMÅL OG SVAR OM DRIVHUSEFFEKTEN.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*