Økende problemer for oljetilhengerne

Olje og fisk
Rolf Groven 1996. OLJE OG FISK II, fritt etter Gude.

I Arbeiderpartiet sier nå flere fylkeslag nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Leder av programkomiteen, Helga Pedersen, har hevdet at «en konsekvensutredning betyr ikke nødvendigvis oljeutvinning». I praksis er det nettopp det det gjør. En ny rapport fra Havforskningsinstituttet viser at området er enda mer unikt enn man tidligere har visst. Samtidig er den økonomiske skjevutviklingen som økt olje- og gassaktivitet representerer blitt et vesentlig argument for motstanderne. Og i bakgrunnen ligger økende bekymringer for klimakonsekvensene av jakten på den siste oljedråpe.

Negative økologiske konsekvenser

Forskere har pekt på at klimaet ikke tåler at alle tilgengelig olje- og gassressurser i verden hentes opp. Da vil temperaturen øke langt mer enn de målene det internasjonale samfunnet har fastsatt. Og da blir spørsmålet: Hvilke land skal la være å hente ut sine olje- og gassressurser? Norge er verdens rikeste land. Vi bør ikke være ledende når det gjelder å tømme egne lagre. Er det ikke da naturlig at nettopp Lofoten er blant de områdene som forblir oljefire?  

Ingen andre steder har en så dominerende betydning for norske fiskerier, sier en ny rapport som summerer opp 35 års erfaring og forskning. 70 prosent av all fisk som fanges i Norskehavet og Barentshavet lever i Lofoten og Vesterålen som egg, yngel eller larver. Konklusjonene er at Lofoten-Vesterålen er et av verdens mest produktive, men samtidig et av verdens mest sårbare havområder. Les mer om rapporten

Negative økonomiske konsekvenser

De siste to årene har også de negative virkningene av olje- og gassvirksomheten blitt tydeligere. Oljenæringen fører til et sterkt lønnspress. Norske lønninger ligger i dag rundt 60 prosent over våre konkurrenter i Europa. Tradisjonell norsk industri må gi tapt. I det siste har leverandørindustrien i Norge også måtte gi tapt på grunn av altfor høyt kostnadsnivå. På flere felt er det nå stor mangel på ingeniører. Kommunene sliter med å skaffe seg kompetent arbeidskraft. Vi må importere store mengder arbeidskraft på grunn av den høye aktiviteten innen olje og gass.

Det er ikke god økonomi for landet på sikt, innser stadig flere. Og hva skjer hvis de internasjonale klimaforhandlingene skulle lykkes? Leder i Norsk Klimastiftelse, Anders Bjartnes mener at olje fra Lofoten i en slik situasjon kan bli et risikofylt prosjekt. «En vellykket klimapolitikk vil kunne svekke lønnsomheten i oljeproduksjon i en slik grad at olje fra Lofoten og Arktis ikke blir en inntektskilde for Norge, men et subsidiesluk.» Les artikkel i Energi og Klima.

Spre klimavett,
del denne saken!