Fra debatten: Norsk olje for fattigdom?

«Utviklingslanda si auka tilgang på norsk energi vil vere med på å betre levekåra og trekkje millionar ut av fattigdom», i følge Ola Borten Moe. Han og andre norske politikere bør holde opp med å konstruere denne typen idealistiske begrunnelser for oljeindustriens interesser, mener professor Gunnar Kvåle. «Vår produksjonen av olje og gass er primært nødvendig for en videre fossilbasert vekst i Norge og andre rike land», skriver han i Stavanger Aftenblad. Han får skarpt svar fra politisk rådgiver i olje- og energidepartementet, Ivar Vigdenes: «Verden kommer til å trenge mye mer energi.»

Trenger fornybare energikilder

Gunnar Kvåle

Gunnar Kvåle er professor i internasjonal helse ved Universitet i Bergen og en profilert klimadebattant.  – Verken fattige land eller Norge kan svært mye lenger basere seg på videre fossilbasert vekst, skriver han. – Klimaskadene vil medføre kostnader som er langt større enn en mulig økonomisk vinning basert på utvinning og bruk av fossile brennstoff.

 – Det er kanskje ikke å vente at slike aspekter er særlig interessante verken for Borten Moe, eller representanter for oljeindustrien. En sannferdig omtale av hva en oljeproduksjon med stadig større globale klimagassutslipp vil bety for verdens fattige burde man likevel kunne forvente. Les innlegget: «Norsk olje for Afrika»

Energi, fattigdom og klima

Ivar Vigdenes

Vigdenes legger på sin side vekt på at «verden trenger mye mer energi».  Kvåle ser ikke helheten, hevder han han, og framhever Norges satsing på karbonfangt og lagring (CCS), som muliggjør en videre satsing på fossil energi. – Energi, fattigdom og klima. Disse tre ordene oppsummerer vår tids største utfordringer. Vår evne til å stanse global oppvarming, og å utrydde ekstremfattigdom i verden avhenger i stor grad av energipolitikken som føres. Les innlegget: «Verden kommer til å trenge mye mer energi»

Kan ikke fortsette

Kvåle aksepterer ikke premissene til Vigdenes. – Jeg mener at fattigdomsproblemet og klimautviklingen er de to overordnede problemstillingene, skriver han i et nytt innlegg. – Utfordringen med å skaffe nok energi må underordnes effekten som verdens energibruk har på klimautviklingen (…) Det store overforbruket av fossile og andre ressurser i rike land, må reduseres. Hvis fattige land kopierer industrilandenes fossilbaserte vekst, uten at rike land reduserer sitt forbruk tilsvarende, vil den globale oppvarming bli på atskillig mer enn to grader.

 – En utvinning av alle våre resterende ressurser vil tvert i mot bidra til en farlig klimautvikling, som først og kraftigst vil ramme fattig land. Jeg fastholder derfor at det ikke er grunnlag for å skyve fattige land og befolkningsgrupper foran seg i en argumentasjon for en forsert utbygging av norske fossilressurser. Les innlegget: «Fattige land trenger bærekraftig utvikling»

Spre klimavett,
del denne saken!