UNIO vil ha grønne skatter

Forslagene fra Grønn skattekommisjon (1994-96) ebbet ut i omtrent ingenting. I et innspill til regjeringens 2014-budsjett går UNIO nå inn for at det opprettes en ny kommisjon – «med mandat til å være radikale i forslagene».  – Siktemålet må være å komme med forslag som bidrar til reduserte klimautslipp i tråd med våre forpliktelser etter Kyoto II, og som viser vei mot en grønn og bærekraftig økonomi, står det i brevet til finansministeren.

Tøffe miljøkrav nødvendig

Fagbevegelsen og miljøbevegelsen må være godt representert i en ny kommisjon, sier forbundslederen i UNIO, Anders Folkestad. – Klimautfordringene krever omstilling i produksjon og forbruk. En klimalov, grønn skattepolitikk og klimarettet forsknings- og næringspolitikk må bidra til å skape nye arbeidsplasser når andre faller bort.

 – Norske næringer har greid tøffe miljøkrav før. Vi har mange gode forutsetninger for å lykkes, vi har kapital, naturressurser, et omstillingsdyktig arbeidsliv og arbeidstakere med høy kompetanse. Norge kan derfor bli en ledende internasjonal aktør i en grønnere økonomi. Målet må nås med både pisk og gulrot. Vi kan ikke lenger være redde for slike forslag. (kilde: UNIOs nettsider)

Møte med UNIO-ledelsen

I høst var Besteforeldreaksjonen i møte med UNIOs ledelse. Der diskuterte man bl.a. den manglende politiske oppfølging av forslagene fra Grønn Skattekommisjon i 1996. Kommisjonslederen Bernt H. Lund, som nå er medlem av Bestforeldreaksjonens råd, har fortalt om hvordan innstillingen den gangen ble lagt vekk av regjeringen Brundtland. Les hans kronikk om saken.

Besteforeldrene Svein Tveitdal, Turid Lilleheie og Halfdan Wiik (foran) i møte med Jon Olav Bjergene og Anders Folkestad fra UNIO.

Spre klimavett,
del denne saken!