Vi flyr som aldri før. Kan vi fortsette med det?

Tar du en tur til London med fly, bidrar du til klimagassutslipp tilsvarende et halvt års bilkjøring. Per personkilometer slipper fly ut 2-3 ganger så mye CO2 som privatbil og ti ganger så mye som tog. Forsker Borgar Aamaas ved Cicero Senter for klimaforskning er bekymret. «Selv om flyreiser står for en relativ liten del av de globale utslippene i dag, så er den kraftige veksten en stor utfordring for fremtiden.» 

Samtidig er Aamaas opptatt av å ikke gjøre det til et spørsmål om den enkeltes valg. Dette er et strukturproblem som politikerne må gripe fatt i, sier han.

Veldig økning i flytransport

Nordmenn flyr som aldri før. De siste tallene fra Transportøkonomisk Institutt viser at det 2011 ble foretatt 14,2 millioner reiser innenlands, og 18,4 millioner reiser mellom Norge og utlandet. Det gir en vekst på henholdsvis 6,3 og 11,8 prosent per år siden 2009.

Nesten to av tre utenlandsreiser skjer i forbindelse med private formål, og det er personer i 60-årene som har økt reiseaktiviteten mest.

Misvisende utslippsstatistikk

I følge Statistisk Sentralbyrå står luftfarten for utslipp av 1.2 mill. tonn CO2 eller litt over 2 prosent av norske klimagassutslipp. Det skyldes at internasjonal luftfart ikke er inkludert i den offisielle statistikken, forklarer Aamaas.

Men dette er ikke alt. Utslipp i store høyder har en annen effekt på klimaet enn utslipp fra kilder nær bakken. CO2-utslippene fra fly må multipliseres med en faktor på 1.2 – 1,8 for å gi den totale klimaeffekten.

Den virkelige klimabelastning

Et enkelt regnestykke viser at flyreisene i realiteten står for 6 – 8 prosent av norske klimagassutslipp. Tar vi med nordmenns reiser mellom destinasjoner i utlandet, som er vanskelig å beregne, kan tallet være så høyt som 10 prosent. Det svarer til det samlete nivå av utslipp som Norge må ligge på i 2050, hvis vi skal følge rådene fra FNs klimapanel.

Hva tenker Aamaas om dette? Myndighetene legger jo til rette for at denne utviklingen skal holde fram?

 – På den ene side er det viktig at hver enkelt har et bevist forhold til om den siste flyturen var nødvendig, svarer han. – Men på denandre sida mener jeg at det er mye viktigere at politikere tar tak i dette. Økende utslipp fra flyreiser er et strukturproblem, og det er politikerne sitt ansvar å få til endringer med dette.

Men kan ikke mer effektive flymotorer og alternativt drivstoff løse problemet?

 – Historisk sett har teknologiutviklinga ført til stadig mindre utslipp per personkilometer. Problemet er at veksten i persontrafikken har vært mye høyere og dermed spist opp gevinsten og vel så det. Dette er en sannsynlig utvikling også framover i tid. Biodrivstoff har blitt foreslått som en løsning, men dessverre er det mange utfordringer med å få produsert nok miljøvennlig biodrivstoff til at det skal monne.

.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Kristian Frederik Brandt | 15.12.2012

    Den kraftige veksten i antall flyreiser må ikke gjøres til «et spørsmål om den enkeltes valg», heter det.

    Men det er jo den enkelte av oss som bestemmer om vi skal fly eller gjøre den reisen som nødvendiggjør bruk av fly.

    Jeg tviler på om politikerne vil ta tak i problemet hvis vi ikke i handling viser at vi mener at vi er bekymret. Det gjelder generelt. I tillegg må vi stemme på partier som står for en radikal miljø- og klimapolitikk.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*