Det store klimaalvoret

domkirken

Besteforeldreaksjonen hadde en markering utenfor Domkirken i Stavanger lørdag 1. desember. Kunst ble tatt i bruk som påvirkningsverktøy. Performancekunstneren Liv Reidun Brakstad konstruerte en levende skulptur av besteforeldre. Selv stod hun hvitkledd med en bandasjert jordklode i armene sine, mens ti besteforeldre stod med dokker i armene. «Mange så dette bildet og uttrykte sin begeistring for at besteforeldre er villige til å ta et standpunkt som ikke nødvendigvis er populært», sier en engasjert medarrangør Otto Bjelland. «Vi må ta inn over oss alvoret i saken. De som har hånden på rattet holder på å kjøre oss rett i grøfta.»

Omsorg, ikke profitt

 – Til nå har vi hatt store goder av oljeutvinningen, fortsetter Bjelland. – Men vi må akseptere at alt har sin ende og lytte til det klimavitenskapen utvetydig forteller oss. Mesteparten av olje- og gassressursene må bli liggende i bakken. Alternativet er en utrolig vanskelig tilværelse for våre barnebarn og katastrofe på sikt.

 – Jeg synes det er på høy tid at vi besteforeldre toner flagg! Vi må våge å innta den rollen som eldre til alle tider har hatt, nemlig å formidle hva som virkelig teller i livet, hva som ergode verdier. Det er ikke maksimalprofitt, penger og materielle goder som skal være ledestjernen. Men omsorg for hverandre, omsorg for Moder Jord, rettferdighet og lik fordeling.

 – Vårt budskap er alvorlig, men også positivt, avslutter han. – Makthaverne må vende om og bruke våre felles verdier til å skape nye grønne arbeidsplasser.  Det bør brukes store penger på forskning på postpetroleumssamfunnet. Som besteforeldre skal vi hjelpe våe politikere på rett vei, og minne dem på det enorme ansvaret de pådrar seg ved å fortsette som nå.

 

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!