Like ille som Trump?

Klimafornekteren Donald Trump vil gjenåpne kullgruver og oppheve vern av arktiske områder. Det slående er at argumentene hans til forveksling ligner klimabevisste norske politikeres begrunnelse for videre satsing på olje og gass, skriver moralfilosof Arne Johan Vetlesen. Hovedforskjellen er at Trump ikke legger skjul på at han setter amerikanske økonomiske interesser over alle andre hensyn, mens vi i Norge søker å gi det hele en mer «idealistisk» vri.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Fleire former for klimanekting

gunnar-skienBerre eit fåtal gjer som Carl I. Hagen og avviser fakta frå klimaforskinga. Likevel er dei fleste av oss skuldige i klimanekting i ei eller anna form, meiner Gunnar Kvåle, professor emeritus i internasjonal helse. Det gjeld fleirtalet av politikarar som ikkje har vilje til å setje i verk realistiske klimatiltak som svarar til alvoret i situasjonen – og dermed er med og spreier illusjonar om kva som krevst for å skape eit verkeleg lavutsleppsamfunn. Men det gjeld óg dei mange som ikkje vil sjå samanhangen mellom ei veksande klimakrise og eigne val med omsyn til forbruk og levevis, og som avvisar trongen for personlege livsstilsendringar.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Står Statoil til troende?

Statoil kjører for tida en stor kampanje opp mot unge mennesker, i samarbeid med Schibsted/Aftenposten og i form av påkosta reklame, debattmøter («Statoil møter neste generasjon»), m.v. Det dreier seg om klima og energi og de unges framtid, og er en kamp om virkelighetsbeskrivelsen – fra oljeinteresser som ikke lenger kan ta for gitt at alle ser på dem med samme velvilje som før. Om det er koordinert med Norsk Olje og Gass og sjefslobbyist Schjøtt-Pedersens propagandatur rundt om i landet, vites ikke. Men budskapet som gjentas og gjentas og hamres inn, er det samme, skriver Halfdan Wiik i en kronikk i magasinet Energi og Klima.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Grønt eller grått skifte?

grønn pilDet blir bare en troverdig klimapolitikk hvis vi også kutter kraftig innenlands, skriver politisk kommentator og medlem av Besteforeldreaksjonen, Dag Seierstad. Men forslaget til statsbudsjett har mikroskopisk innvirkning på klimasituasjonen. 0,2 prosent av inntektene er flytta over til miljøavgifter. Det regjeringa kaller et «grønt skatteskifte» er på 1,6 milliarder kroner, mot de 25-30 milliarder som ble anbefalt av Den grønne skattekommisjonen for et år siden. Den beregna effekten vil være en reduksjon på 0,2 millioner tonn CO2. Slik kan vi ikke drive på, mener Seierstad, som oppfordrer ikke minst LO og LO-kongressen til å løfte blikket.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Norge som gratispassasjer

vetlesen vgI desember skålte klimaminister Tine Sundtoft for Paris-avtalen som skal begrense global oppvarming til «godt under 2 grader». Et halvt år senere skåler Tord Lien for tildeling av nye lisenser i Arktis, som utfordrer kunnskapen om at vi ikke kan utvinne all olje og gass. Slik går det når vi har politikere som glemmer helheten og overlater til andre å forvalte det verdifulle som er truet, skriver Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved UiO. De har en forestilling om at det ikke er utslagsgivende i det store bildet hva lille Norge gjør. «Realiteten er en annen, slik enhver forelder forteller sine barn. Hvis Norge vil være gratispassasjer, hvorfor ikke også andre?»

Les mer…

1kommentar

På tide å slå på bremsene

rebekka borsch 3Hvis Norge går i gang med oljeutvinning i Arktis, vil det være det ultimate brudd med våre klimaforpliktelser, skriver Rebekka Borsch i en kronikk i Aftenposten. Som representant i Venstres landsstyre har hun markert seg sterkt i debatten i og utenfor partiet. Hun mener at de norske planene er uforenlig med Paris-avtalen, som krever at verden bruker mye mindre fossilt drivstoff enn i dag. Det er ikke plass for store mengder ny olje og gass når det om noen tiår er kommet så langt at de nye feltene i nord er i full produksjon. «23. konsesjonsrunde er basert på en forutsetning om at verdenssamfunnet ikke skal lykkes i kampen mot global oppvarming.»

Les mer…

2kommentarer

Tatt av vinden – og ført bak lyset?

Begeistringen er stor, grunneiere og ordførere jubler, næringslivet og industrien ser nye muligheter, og både Bellona og Zero og FIVH applauderer planene om et enormt nytt vindkraftprosjekt på Trøndelagskysten. Det er ikke helt enkelt å komme med motforestillinger, innrømmer Per Bjørn Foros, kjent samfunnsdebattant og medlem av Besteforeldrenes klimaaksjon. – Men for den som har levd en stund, er det interessant å se hvordan premissene i energidebatten kommer og går, og brukes etter behov. Og vi hører ikke et ord om det som er sakens kjerne, energiforbruket i seg selv og forbruket av elektrisk kraft i særdeleshet.

Les mer…

!Skriv en kommentar

Hjelp, vi flyr!

brit bildøenI desember small champagnekorkane i Paris. Verda hadde klart å komme fram til ein ny klimaavtale, og daverande klima- og miljøminister Tine Sundtoft hadde ei viktig rolle i forhandlingane. Igjen innkasserte Norge ros for å ta ei leiande rolle i utviklinga mot eit grønt skifte. I dag, tre månader etter, kranglar vi så fillene fyk om ei lita avgift på flysete. Så kva skjedde? Det som alltid skjer når ord skal bli til handling, eller når avtalar blir konkretiserte. Men ein eller annan stad må det svi, skriv forfattaren Brit Bildøen i ein kommentar til debatten som har gått den siste tida. Eller skal vi få eit facebook-opprør for kvart steg vi tek i rett retning?

Les mer…

2kommentarer

Det personlige ansvar

earth beforeGlobal oppvarming er et problem knyttet til økende ressursforbruk, økonomisk vekst og mer og lengre forflytting av varer og folk. Men dette har også en personlig og etisk side, skriver Gunnar Kvåle. Ansvaret er spesielt stort for politikere og andre ledere som vet hvilke konsekvenser fortsatte høye utslipp har, og også vet eller burde vite, hvor skeivfordelt verdens materielle goder er – fra den ene prosenten på toppen som slipper ut over hundre ganger mer enn det biosfæren kan tåle, til millioner av fattige som selv ikke bidrar til å destabilisere klimaet, men som ofte er de første til å måtte betale prisen i form av flom og tørke.

Les mer…

4kommentarer

Uakseptabelt signal fra regjeringa

Klimagassutslippene de neste to årene vil ikke gå ned, og påvirkes ikke av beslutninger denne regjeringen gjør, sier klimaminister Vidar Helgesen til Aftenposten 18. januar. En måned etter at regjeringen undertegnet Paris-avtalen som trer i kraft i 2020, men der det understrekes at forsterket tidlig innsats fra rike land – «pre-2020 action» – også er nødvendig. Som politisk signal er det vanskelig å ta alvorlig og man blir nesten målløs, skriver Halfdan Wiik, leder for Besteforeldreaksjonen. Det er også en hån mot Stortingets klimaforlik fra 2012, der gapet mellom vedtatte mål og reell innsats blir bare stadig større.

Les mer…

6kommentarer