Dobbeltkommunikasjon

støre dubai foto cop 28 Christopher Pike
Statsminister Gahr Støre tok med seg norsk oljeindustri til Dubai. Det er aldri blitt gjort før. Foto: VOP28 / Christopher Pike

Klimatoppmøtet 2023 er over, og de som har fulgt Svein Tveitdals reportasjer har fått et levende bilde av dragkampene i Dubai. Norges rolle har vært tvetydig som vanlig: på den ene side pådriver for ambisiøse mål, på den annen side oljeinteresser som ikke vil gi fra seg markedsandeler. Dobbeltkommunikasjonen er til å ta og føle på.

Denne gangen toppa det seg onsdag 13.12, samme dag som det «historiske» forhandlingsresultatet ble kjent. Lars West Johnsen skriver i Dagsavisen: «Det skal investeres 240 milliarder på norsk sokkel neste år. Staten skal tjene 747 milliarder, jubler Offshore Norge i meldingen sendt ut 08.30 onsdag. Den første, knappe meldingen om enighet på klimatoppmøtet i Dubai tikket inn fra NTB klokka 08.14.» Det kan neppe være et sammenfall av tilfeldigheter: «Den norske spagaten i olje kan knapt illustreres grimmere.»

Også oljestatsråd Terje Aasland var rask ute med å bedyre at Dubai-avtalen ikke vil ha noen betydning for norsk olje- og gassutvinning. Vi skal kjøpe utslippskvoter og dessuten kjøre storstilt CO2-rensing, nemlig. At Stoltenbergs månelandingsprosjekt havarerte og ble gravlagt for ti år siden, har ikke forhindra at man kjører videre i samme spor. «Oljen skal utvikles, ikke avvikles» er mantraet, skapt av sjefen sjøl, Jonas Gahr Støre, som dermed heller ikke vil se motsetninga i å ta med seg Equinor til Dubai, som del av den norske delegasjonen – et oljeselskap der 99,87 prosent av produksjonen i fjor kom fra fossil energi!

Vi må ikke la oss lure av at Norge var blant landa som ønska en slutterklæring med sterkere formuleringer enn det som ble resultatet. Det er bare halve sannheta. Det vi nå åpenbart trenger, er et vedvarende kritisk søkelys på det som synes å være fremste alibiet for fortsatt norsk oljevirksomhet, utsikten til å få på plass omfattende karbonfangst og -lagring, eller CCS (Carbon Capture and Storage).

Svein Tveitdal tar det ned på jorda: «I dag fanges ubetydelige 0,1 % av energirelaterte utslipp gjennom CCS-anleggene som er i gang, og et optimistisk anslag for 2030 er 0,5 %. Med dagens prognoser for olje- og gassforbruk må det fanges 900 ganger mer enn i dag innen 2050 for å begrense klimaendringene til 1,5 grader.» Han viser til Laurence Tubiana, en av arkitektene bak Parisavtalen, som skriver: «Folk i olje- og gassindustrien vet at det er null sannsynlighet for at et høyt CCS-scenario blir virkelighet (…) de bare lurer oss en gang til, for å kjøpe tid vi ikke har råd til å tape

Men, vil du kanskje si, – se på Langskip-prosjektet i Nordsjøen, – her skal CO2 fra sementproduksjon og avfallsforbrenning lagres i gamle oljebrønner. Er det ikke flott at Norge bruker 25 milliarder kroner på dette? Jo, gjerne det. Men dette er noe ganske anna enn karbonfangst fra energisektoren. Det snakkes om å lage blått hydrogen av naturgassen ved å fjerne CO2. Men da må det lagres mellom 200 og 300 mill. tonn CO2 i året – sammenlikna med 5 millioner i Langskip-prosjektet.

Ingen er 100 % avvisende. CCS har en plass i klimaløsninga. Problemet oppstår når mulighetene overdrives og blir til en falsk myte om at vi er på rett vei uten at vi egentlig trenger å endre på så mye. Tveitdal siterer selveste direktøren for Det internasjonale energibyrået (IEA), Fatih Birol: «Industrien må gi slipp på illusjonen om at CCS er en løsning på klimaendringsproblemene.»

Vi kan slå fast at Dubai 2023 ikke ble den oljemessa arrangørlandet hadde satsa på. Det ble for provoserende, og motreaksjonene for sterke. Men Svein Tveitdal kaller det også direkte umusikalsk hvis norske politikere nå fortsetter å snakke om utvikling, ikke avvikling: «Posisjonen strider mot råd fra FN, forskere og en voksende opinion verden over. Jeg er ikke i tvil om at toppmøtet i Dubai kommer til å sette et større press på norsk olje- og gasspolitikk, og at det vil øke i årene som kommer og på konferansene framover.»

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Tone oft | 17.12.2023

    HAlfdan – dette var en utrolig presis og tydelig oppsummering av Norges rolle og dobbeltkommunikasjon i Dubai. Ikke til å tro at Norske styresmakter fortsetter som før – som om ingenting har skjedd…. vi skal utvikle og ikke avvikle og vår fremtid skal basere seg på karbonfangst og lagring! JA, det er litt av en fremtidsvisjon vi blir servert.
    Jeg hadde håpa at venstresia i norsk politikk samt en samla natur, miljø og klimabevegelse kunne samle seg om det enkle budskap: Stanse all ny leting og åpning av nye olje og gassfelt i norske farvann. Virkelig lage en stor, revolusjonær mønstring. Kom igjen folkens!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*