Motorvei uaktuelt

møreaksen
Møreaksen er en del av planen om ferjefri E 39.

Nei til Møreaksen Ålesund–Molde! Vei utenom drikkevannskilden til Ålesund må prioriteres! Besteforeldrene i Ålesund og omegn har en sterk og klar melding i sitt høringssvar til Vegesenet i forbindelse med oppstart av planarbeid for ny vei mellom de to byene. Alle løsninger som legger opp til økt trafikk i området bør være uaktuelle, sier de.

Striden om Møreaksen er på mange måter en typisk konflikt, og du finner de fleste ingrediensene som gjerne er med i store utbyggingssaker av dette slaget

  • Motsetninger rundt transport; dyre motorveier versus enkle utbedringer og fremtidsretta blikk mot satsing på høyhastighetstog.
  • Valg av veitraseer som slynger seg gjennom naturskjønne omgivelser i små bygdesamfunn og rene naturområder.
  • Konflikter rundt naturtap; skog, myr, rødlista arter, elvemusling m.m.
  • Undersjøiske tuneller og bruer versus elektriske ferger.
  • Ikke minst; traseforslag som blir gambling med drikkevannet til 50000 innbyggere i Ålesund og nabokommuner; farene rundt mikroplast, veisalting, dekkslitasje, ulykker etc.

Trolig ringer det noen gjenkjennelsens bjeller hos mange BKA-ere rundt om i landet; sider ved høringsutkastet til BKA Ålesund som har paralleller i pågående planarbeid i din kommune.  Vi synes BKA Ålesund har funnet en god tilnærming i dette høringsutkastet, der oppbygging, uthevende påpekninger og faganalyser veksler med åpning for å kunne dukke videre inn i undersøkelser gjennom aktuelle lenker flettet inn i teksten underveis.

Fra BKA Ålesund og omegn: Høringsuttalelse Breivika–Digerneset


Bildet viser hovedfokus i uttalelsen: drikkevannskilden Brusdalsvannet, som strekker seg utover mot Ålesund sentrum. Foto: Ståle Wattø

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*