Motorvei nei takk

Lågendeltaet (Naturvernforbundet)
Lågendeltaet naturreservat ble opprettet i 1990 for å «bevare et viktig og spesielt våtmarksområde i sin naturlige tilstand med vegetasjon og dyreliv, og å verne om et spesielt rikt og interessant fugleliv". Bilde fra Naturverforbundet.

Da Miljødirektoratet sa nei, trodde vi at striden om motorvei gjennom Lågendeltaet var avgjort. Men lokale krefter presser på for å få regjeringa til å endre vernereglene og «finne en løsning». – Et eksempel på at det må tas et oppgjør med motorvei-tenkninga, mener BKA. Natur og klima må gå foran fart og framkommelighet.

Hamar Arbeiderblad 6. februar
Karin Andersen og Thomas Cottis, Besteforeldrenes klimaaksjon

Ikke alt naturvern og alle klimatiltak er dyre. Tvert imot kan både staten og privatpersoner spare mye penger på å ta kloke valg. Klimakuttene kan være store og mye natur og areal spares. Klart vi må velge slik løsninger når vi kan.

Et slikt valg skal tas nå. Det gjelder utbyggingen av 4 felt motorveg E6 gjennom naturreservatet i Lågendeltaet. Deltaet er vernet så det burde ikke være en diskusjon i det hele tatt. Men når så mange likevel presser på for å få regjeringen til å overkjøre vernet må det gjøres klart at det ikke bare naturene som taper på den utbyggingen.

Vi alle taper også penger for vegen er dyr og ulønnsom for samfunnet. I tillegg øker bompengene og det skulle en tro var lite populært.

Slike motorveger gir også store økte og helt unødvendige klimautslipp. Økning av hastighet over 80 km/time gir større og økende utslipp av klimagasser. For at Norge da skal nå vedtatte klimamål må andre bransjer kutte mer. Urettferdig og dyrt.

Og disse motorvegene krever voldsomt stor plass og ødelegger mye natur og matjord.

Å slutte å bygge 4 felt motorveger er en vinn, vinn, vinn, vinn sak. Spart natur, mindre klimautslipp, mindre kostnader for samfunnet og mindre bompenger,

Ved å senke farten til 90 km i timen med midtrekkverk der det trengs utbedring, bruker vi mye mindre bensin og energi, anslagsvis mellom 20 og 40 prosent. Det er veldig store utslippskutt og mange penger spart for staten og bilistene, En slår en altså mange fluer i en smekk og det er trafikksikkert også.

Vi i Besteforeldrenes klimaaksjon krever at myndighetene velger løsninger framover som ikke skader natur og klimaet og som sparer oss alle for helt unødvendige utgifter.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*