Sjokktall om dyrelivet

Andaur
Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond Norge. Bilde fra WWF.pressemelding.

WWFs nye Living Planet Report blir lagt fram i dag, og viser at verdens dyrebestander har stupt siden 1970. Den gjennomsnittlige nedgangen er på utrolige 69 prosent, skriver de i en pressemelding. – Naturkrisen krever umiddelbare tiltak. Vi har ingen tid å miste, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Dramatisk nedgang

Den anerkjente rapporten, som utgis av WWF hvert andre år, undersøker status for globale bestander av virveldyrarter, altså pattedyr, fugler, amfibier, reptiler og fisk. Den viser at det er i de tropiske og mest artsrike regionene i verden at dyrebestander stuper i et spesielt urovekkende tempo. Mellom 1970 og 2018 har de overvåkede bestandene av ville dyr i Latin-Amerika og Karibia i gjennomsnitt blitt redusert med dramatiske 94 prosent. På bare noen få tiår har ferskvannslevende arter gått tilbake i gjennomsnitt med 83 prosent.
– Rapporten er et bevis på at vi er i ferd med å ødelegge selve livsgrunnlaget vårt. Halvparten av den globale økonomien og milliarder av mennesker er direkte avhengige av naturen, sier Karoline Andaur.

Avgjørende naturtoppmøte 

I desember skal verdens ledere møtes i Montreal for å bli enige om en «Parisavtale» for naturen. Denne nye globale naturavtalen må sørge for endringer i måten vi forvalter naturressursene på, om vi skal klare å reversere det akselererende naturtapet vi nå opplever. Den eskalerende naturkrisa krever en ambisiøs avtale som fører til umiddelbare og konkrete tiltak. For Norges del vil det bety at vi må bevare og restaurere langt mer av norsk natur, spesielt i lavlandet, langs kysten og til havs.

I rapporten fremheves et stort behov for flere bevarings- og restaureringstiltak, mer bærekraftig produksjon og forbruk, spesielt av mat, samt en rask reduksjon av utslipp innen alle sektorer. – De dramatiske funnene i Living Planet Report viser at vi trenger omfattende systemendringer i alle deler av samfunnet om vi skal stoppe og reversere naturtapet og sikre fremtiden for mennesker og natur. Vi har ingen tid å miste. Verdens ledere må levere i Canada. Hele verden følger med, sier Andaur.

Fakta om Living Planet Report

Rapporten er en av verdens viktigste vitenskapelige statusrapporter på naturens tilstand globalt. Den tar for seg bestander av virveldyrarter, altså pattedyr, fugler, amfibier, reptiler og fisk. Årets Living Planet Report er den mest omfattende noensinne. Forskere over hele verden har overvåket 32 000 bestander av 5230 arter. I år er 838 nye arter og mer enn 11 000 nye bestander inkludert, sammenliknet med 2020. Rapporten utgis av WWF hvert andre år, i samarbeid med Zoological Society of London.


Brugde er blant de hjemlige artene som har opplevd en stor tilbakegang i bestanden. Foto: naturepl.com  / Alan James / WWF

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*