Wisting nei takk!

 • EMNER:
 • PUBLISERT:
  fredag 14. okt 2022
 • AV:
  Redaksjonen
bka pluss

Oljefritt Arktis er høstens viktigste klimakrav. Sammen med 13 andre organisasjoner, flere av dem politiske ungdomspartier, ruster BKA seg for kamp mot Wisting-feltet i budsjettforhandlingene. Det vil være en sinke i det grønne skiftet, heter det i en felles erklæring: «Det er de unge som må ta konsekvensene av dagens feilslåtte oljepolitikk


WISTING-FELTET BLIR HØSTENS STORE OLJESLAG!

Klima og miljø var den viktigste saken for flest velgere under valgkampen for et år siden. Nå er det på tide at regjeringen viser at de tar velgerne på alvor, også i oljepolitikken. Regjeringen lovet å være føre var på naturkonsekvenser av oljeproduksjon, «redusere den samfunnsøkonomiske risikoen og finansielle klimarisikoen som investeringer i olje- og gassvirksomhet medfører», og «støtte aktivt opp under et grønt skifte hvor man bygger på kompetansen fra olje- og gassindustrien innen nye næringsområder». Wisting-feltet i Barentshavet er ikke innenfor noen av disse løftene. Et sted går grensen.

300 km nord for Finnmarkskysten ønsker Equinor å bygge ut verdens nordligste oljefelt. Norge bruker hvert år milliarder på å bevare tropisk regnskog, men ligger nå an til å bore etter olje ved «Norges lille regnskog» – iskanten i det sårbare Arktis. Wisting-feltet ligger bare et steinkast fra iskantsonen. Oljeboring her vil utgjøre en enorm trussel for sårbare bestander av fisk, fugl og sjøpattedyr som allerede er hardt rammet av klimaendringer. Et oljesøl vil være katastrofalt. Ingen oljeselskaper har erfaring med oljeproduksjon så langt nord. Equinor har fått hard kritikk for mangelfulle miljørisikoanalyser og har heller ikke en ferdig beredskapsplan for oljesøl. En ansvarlig regjering kan ikke gå inn for en slik naturrisiko.

Wisting-feltet vil dessuten være en klimabombe. Feltet er et nesten rent oljefelt og er planlagt å produsere olje fra 2028 til minst 2058 – 8 år etter at verden skal nå netto null utslipp. Oljeutvinningen kan derfor heller ikke begrunnes med å skulle avlaste Europas energikrise. Oljen på Wisting-feltet tilsvarer 200 millioner tonn CO2 når den brennes. Det er fire ganger Norges årlige klimagassutslipp. Skal vi hindre klimakatastrofe er vi nødt å unngå mer enn 1,5 graders oppvarming. Da er det ifølge Det internasjonale energibyrået (IEA) og FNs klimapanel ikke rom for nye oljefelt.

Å bygge ut Wisting vil også være en stor finansiell risiko for staten. Om Wisting får fordelene av oljeskattepakken fra pandemien, tar staten over 90 % av den økonomiske risikoen. Legger vi til grunn at verden når 1,5-gradersmålet, vil oljeprisen bli mye lavere enn den Equinor har regnet med i sin konsekvensutredning. Da risikerer staten opptil flere milliarder kroner i tap. Når staten betaler det meste av utbyggingen på 60-75 milliarder kroner og oljeselskapet ikke har insentiver for å være varsomme med pengebruken, vil Wisting også være fullstendig gal prioritering i en tid der staten må stramme inn pengebruken. Regjeringen kan ikke la oljeselskapene planlegge for at verden ikke når klimamålene eller gamble bort skattebetalernes penger på risikable oljeprosjekter.

Wisting-feltet vil være en sinke for det grønne skiftet. Ifølge en rapport fra Vista Analyse er anslåtte lokale arbeidsplasser overdrevet, og mange av disse vil være pendlere. Analysen understreker at Wisting-feltet kun vil opprettholde, ikke «skape» nye arbeidsplasser. Prosjektet vil snarere legge beslag på investeringer, kraft, areal og folk som sårt trengs i ny grønn industri. I tillegg vil den planlagte elektrifiseringen med strøm fra land gå utover et allerede hardt presset reinbeitedistrikt og øke strømprisen i Finnmark. Om vi skal lykkes med å få utslippsfrie skip på sjøen, batterier i produksjon og havvind ut på sokkelen, trenger vi at regjeringen prioriterer industrikapasiteten riktig. Ellers er det ikke hold i regjeringens løfte om å bruke kompetansen som finnes i olje- og gassnæringen til å få fart på det grønne skiftet, fordi de i praksis gjør Norge mer avhengig av en solnedgangsindustri. De kloke hodene og flinke hendene i olje- og gassindustrien må bruke arbeidsdagen på grønne næringer, ikke på å bygge nye, forurensende oljefelt.

Wisting er prakteksempel på hva FNs generalsekretær mente når han sa at “å investere i fossil energi og infrastruktur er moralsk og økonomisk galskap”. Når regjeringspartiene sammen med SV skal forhandle om budsjettet, har de den første sjansen til å sette foten ned for verdens nordligste oljefelt.

Vi er en bred allianse av organisasjoner og ungdomspartier som står sammen i kampen for et oljefritt Arktis. Lenge før 2058 og Wistings planlagte produksjonsslutt er det de unge som har tatt over styringa av landet og arbeidsplassene vi legger til rette for i dag. Det er de unge som må ta både de miljømessige og økonomiske konsekvensene av dagens feilslåtte oljepolitikk. Nå trenger vi en regjering som lytter til morgendagens voksne, satser på en grønn omstilling i praksis og viser seg som ansvarlige styringspartier. Vi trenger en regjering som aldri lar verdens nordligste oljefelt få se dagens lys.

Organisasjonene bak utspillet:
Gina Gylver, leder Natur og Ungdom
Astrid Hoem, leder AUF
Synnøve Kronen Snyen, leder Sosialistisk Ungdom
Naja Amanda Lynge Møretrø, leder i Changemaker
Elise Åsnes, leder Spire
Frode Pleym, leder Greenpeace Norge
Truls Gulowsen, leder Naturvernforbundet
Anja Bakken Riise, leder Framtiden i våre hender
Karoline Andaur, generalsekretær WWF Verdens Naturfond
Andrew Kroglund, generalsekretær Besteforeldrenes klimaaksjon
Jonas Kittelsen, talsperson Extinction Rebellion Ung
Ulrikke Torgersen og Tobias Stokkeland, talspersoner Grønn Ungdom
Alberte Tennøe Bekkhus, leder Rød Ungdom
Ane Breivik, leder Unge Venstre
Hadle Bjuland, leder Kristelig Folkepartis Ungdom

 

Spre klimavett,
del denne saken!

9 kommentarer

 1. Linda Rundquist Parr | 15.10.2022

  Og flere lokallag i BKA har alliert seg med NU og andre organisasjoner for å markere tydelig motstand mot Wisting-feltet. Det skjer lørdag 29. oktober de fleste stedet i landet unntatt i Oslo der markeringen blir fredag 28.10. Det er så mange vektige grunner til å la være å bygge ut Wisting at det gir håp om seier i denne klimakampen.

 2. Paul Inge Severeide | 15.10.2022

  Gode og saklige argumenter!
  Aps troverdighet i klimapolitikken står på spill her. Sier de ja til dette, er det et hån mot de unge som etterhvert må ta over ansvaret for denne opphetede og nedslitte klode.

 3. Elisabeth y Reusch | 16.10.2022

  Artikkelen om Wistingfeltet treffer blink vedr forsterket klima-forurensning
  og norsk øknomisk risiko.
  STOPP !

 4. Kristin Irja Enstad | 16.10.2022

  La olja ligge.

 5. Elisabeth Golding | 18.10.2022

  Besteforeldrenes klimaaksjon Søndre Østfold vil demonstrere i Fredrikstad lørdag 29. oktober fra kl. 11.30. Vi vil ikke ha mer oljeleting!

 6. Yngvar Olsen | 20.10.2022

  BKA Agder blir med i fakkeltoget mot Wisting i Kristiansand lørdag 29. oktober kl. 1800.

 7. Jorunn E. Kroken | 21.10.2022

  Jorunn Eide Kroken/ 21.10.22
  BKA Drammen og omegn slutter seg til arrangementet på Eidsvolls plass, Oslo fredag 28. oktober kl 14.30 – 16.30.

 8. Nina Weidemann | 21.10.2022

  I Trondheim aksjonerer vi på Nordre gate lørdag 29.10 med sang og løpesedler mot Wisting, denne gangen sammen med Natur og ungdom, Spire og Naturvernforbundet.

 9. Oddbjørg Langset | 23.10.2022

  Jeg syns det er veldig bra at det lages slike fellesaksjoner om aktuelle temaer. Et stimulerende puff for lokale stand mm – og enda til få fakta-ark og felles markedsføring. Slikt gir tyngde og økt seriøsitet. Mange takk for regien sentralt!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*