Naturtapet

Nævra foredrag BKA (2)
Arne Nævra med foredrag på BKAs landsmøte i september. Foto: H Wiik. – Alle andre bilder er fra Nævras foredrag.

Landsmøtene til Besteforeldrenes klimaaksjon er ingen vedtaksmaskin, men en sosial begivenhet der deltakerne treffer gamle og nye venner, – og får påfyll og inspirasjon fra faglige foredrag. Søndagen var det Arne Nævra sin tur, naturfilmskaper gjennom 40 år og sterkt bekymra for hva som skjer med naturen – og med naturforvaltninga.

Arne Nævra slik vi kjenner ham – som filmskaper og naturens talsmann på Stortinget (med rekordmange innlegg fra talerstolen)

Glem facebook …

– og tenk langsiktig! var Nævras budskap, mens han viste oss glimt fra noen av sine fabelaktige filmer fra det norske naturmangfoldet. Dagen før hadde BKA vedtatt en ny formålsparagraf, der natur og biologisk mangfold blir sterkere hensyntatt. Både fordi vi må passe på at klimatiltak ikke går på bekostning av andre viktige hensyn, men også fordi klimamodellene på en annen måte enn tidligere tar jord og vegetasjon som karbonlager inn i beregningene. Det står stadig mer klart at den suverent viktigste formen for CO2-fangst og -lagring, er den som naturen stiller opp med – helt gratis – hvis vi lar den i fred og får lov å vokse og utvikle seg. Problemet er selvsagt at vi ikke gjør nettopp dét.

Moderne skogsdrift som raserer naturens karbonlagre, muligheter for friluftsliv og leveforholda for trua arter.

FNs naturpanel la fram sin første store rapport i 2019 – med rystende tall.

Rødlista vokser

Arne Nævra viste oss mange eksempler på hvordan vi ikke bare fortsetter med, men har intensivert inngrep i naturen: Hyttebygging, vindkraftanlegg, gruvedumping, motorveier – og nye skogsveier som ikke engang er meldepliktige! – brøyter seg brutalt inn tidligere uforstyrra naturområder. At den norske rødlista over trua arter bare vokser, og nå inkluderer også villrein og laks, ser ikke ut til å bekymre verken utbyggingsinteressene eller de fleste av våre politikere. – I hvert fall ikke så mye at de endrer kurs eller tar noe som ligner på føre-var-hensyn. «Vi har jo så mye natur i Norge …»

Gigantiske naturinngrep fra motorvei som bygges mellom Mandal og Kristiansand. Slik går man nå fram over store deler av landet.

Naturforvaltning svekkes

Vi trenger å styrke naturforvaltninga – vesentlig. Men det som i virkeligheten har skjedd, er at den er alvorlig svekka! Det er en villet politikk, systematisk og bevisst, over mange år, og særlig fra Solberg-regjeringas side. Noe av det første som ble gjort etter regjeringsskiftet i 2013, var at ansvaret for arealsakene ble overført fra Klima- og miljødepartementet til Kommunaldepartementet. Deretter er Statsforvalterne blitt vingeklippa, mens kommunene har fått friere tøyler enn før. – De fleste arter bor i en kommune, som Arne Nævra sa. Problemet er at veldig mange kommuner ikke satser på miljøfaglig kompetanse. Det lille de hadde for 20 år siden er for det meste avvikla.


Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*