Et forbud å feire

  • EMNER:
  • PUBLISERT:
    mandag 20. des 2021
  • AV:
    Redaksjonen
atomvåpen hamar
Fredag 22. januar 2021 trådte FNs atomvåpenforbud i kraft. Det ble markert over hele landet, som her i Hamar, av IKFF Innlandet, Bestemødre for fred, Nei til Atomvåpen og Besteforeldrenes klimaaksjon.

Til tross for at 2021 har vært preget av opprustning og økt spenning, har verden gjort framskritt i kampen mot atomvåpen. FNs atomvåpenforbud har trådt i kraft, og flere stater har ratifisert traktaten. Norge skal delta som observatør på statspartsmøtene, har den nye regjeringen bestemt. – ICAN takker BKA og alle sine 59 partnere.


Årsmøtet 2018 vedtok å melde BKA inn som partnerorganisasjon i ICAN Norge, sammen med bl.a. de fleste andre miljø- og solidaritetsorganisasjoner. ICAN fikk Nobels fredspris 2017.


En atomvåpenfri verden er mulig

Da vi gikk inn i 2021 hadde fortsatt ikke FNs atomvåpenforbud trådt i kraft og medlemslandene i NATO holdt seg så langt unna atomvåpenforbudet de kunne. Ett år senere er situasjonen en annen. Til tross for at atomvåpenstatene ruster opp og spenningen øker, har vi grunn til å gå inn i 2022 med optimisme.

La oss gå cirka ti år tilbake i tid. Norge var med på å starte det humanitære initiativet som fokuserte på de humanitære konsekvensene av atomvåpen. Det ble raskt klart at ved bruk av disse våpenen ville ingen kunne hjelp. Ødeleggelsen ville være for store og strålingsfaren for høy. Fokuset på konsekvensene ved bruk av atomvåpen gjorde det tydelig at atomvåpen må forbys og avskaffes. Prosessen for et forbud mot atomvåpen var i gang, men uten Norge som under under Erna Solberg sine regjeringer trakk seg ut. Atomvåpenforbudet ble vedtatt av 122 land i FN i 2017 og forbyr alle aktiviteter relatert til atomvåpen.

22. januar i år trådte forbudet i kraft og atomvåpen er nå forbudt etter internasjonal lov. Det er en stor seier for overlevende, aktivister, diplomater, akademikere, kunstnere og besteforeldre som har jobber for et forbud i årevis.

Resultatene av forbudet er allerede synlig. Finansinstitusjoner trekker seg ut av atomvåpenindustrien. Stater som Norge, som på den ene siden sier vi ønsker en verden uten atomvåpen og på den andre siden lar USA true med bruk av masseødeleggelsesvåpen på våre vegne, blir igjen og igjen konfrontert med vår spagatpolitikk.

Nå ser vi endring. Regjeringen tar et lite, men svært viktig steg for norsk tilslutning til FNs atomvåpenforbud. I Hurdalsplattformen slo Arbeiderpartiet og Senterpartiet fast at regjeringen skal observere statspartsmøtene til FNs atomvåpenforbud. Ved å observere statspartsmøtene (møter der alle statene som har sluttet seg til traktaten møtes for diskutere og forplikte seg til tiltak for å sikre fremgang i traktaten) anerkjenner Norge forbudet. Slik kan Norge opptre som brobygger mellom statene som støtter FNs atomvåpenforbud og medlemsland i NATO.

Allerede har Norge fått følge av Tyskland som observatør på statspartsmøtene, og det ser ut som flere medlemsland i NATO kommer til å bli med som observatør når statspartene møtes til sitt første statspartsmøte i mars 2022. Slik styrkes den folkerettslige normen mot atomvåpen og det legges press på atomvåpenstatene om å inngå forhandlinger om gjensidig nedrustning.

Gratulerer til alle dere i Besteforeldrenes klimaaksjon og alle som har støttet et forbudt mot atomvåpen, sammen kan vi få til ufattelig mye!

Hilsen Tuva Widskjold, koordinator ICAN Norge

Se også: 10 atomvåpenseire i 2021


Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Inger-Beth Sandham | 23.12.2021

    Dette var positiv oppsummering og lesning fordi det ikke er steile interessefronter, men gode prosesser mot et svært viktig mål for menneskeliv og bærekraft.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*