Arktis i endring

polarlomvi
Kritisk truet art: Polarlomvi, Uria lomvia, sittende på blåis fra isbre-kalving. Fjortende julibukta, Spitsbergen, 10.6.2008. Foto: Arne Nævra

Det er vel kjent at temperaturstigningen i Arktis er raskere enn andre steder. Nyere forskning tyder på at det går enda raskere enn antatt, forteller Hans Martin Seip. Følgene er til dels overraskende og paradoksale, med sterk kulde mye lengre sør enn vi har hatt. – Trolig må vi forberede oss på flere uventede følger av global oppvarming.


Professor emeritus i miljøkjemi, Hans Martin Seip, skriver for nettsida om faglige spørsmål. Han har i mange år arbeidet med forskning og formidling for Cicero Senter for klimaforskning.

Arktis – raskere oppvarming og paradoksale konsekvenser
Hans Martin Seip

Det har ofte vært sagt at oppvarmingen i arktiske områder går dobbelt så fort som den vi ser for hele kloden. Vi snakker om arktisk forsterkning (Arctic amplification). I «Klimaendringer – hva vet vi?» skrev jeg at oppvarmingen var omtrent tre ganger så rask som den globale, og at forskjellen var størst om vinteren. Dette var hovedsakelig basert på en rapport fra «Arctic Monitoring and Assessment Programme». Nå er det kommet to nye arbeider som viser at forskjellen sannsynligvis er enda større.

En finsk forskergruppe la ut et manuskript i juli i år (Rantanen og medarbeidere). «The Arctic has warmed four times faster than the globe since 1980». Arbeidet er altså ikke fagfellevurdert. Der ser de på data for fra målestasjoner nord for 66,5 °N (polarsirkelen). De finner at i de siste 40 årene har temperaturen i Arktis steget nesten fire ganger raskere enn for kloden totalt.

I disse 40 årene har temperaturstigningen i Arktis vært 0,73 grader per tiår hvis vi tar midlet av observasjonssettene. Den globale temperaturen har steget med 0,19 grader per tiår. Klimamodellene gir for lave verdier for den arktiske forsterkningen, avviket er i gjennomsnitt omtrent 35%, men med stor spredning mellom modellene.

En gruppe forskere fra NASA’s Goddard Space Flight Center og Berkeley Earth presenterte 13 desember liknende resultater (Jacobs og medarbeidere). De så på endringene i de siste 30 årene og fant at oppvarmingen i Arktis går mer enn 4 ganger raskere enn i resten av verden og 3 – 4 ganger raskere enn den globale temperaturen. Dette vil, sier de, ha store konsekvenser for mennesker og økosystemer i Arktis. Det vil også ha betydning for handel og global sikkerhet.

At en nå finner enda større forskjeller på Arktis og resten av kloden kan i noen grad skyldes at en ofte har definert Arktis som alt nord for 60 °N, og dermed tatt med områder med mindre rask temperaturstigning som egentlig ikke hører til Arktis. Det henger nok også sammen med at tidligere arbeider tok med data lenger tilbake enn de to nevnte arbeidene.

Den raske endringen i Arktis fører til at temperaturforskjellen avtar mellom disse områdene og områder lenger sør. Dette kan påvirke temperaturen i andre områder. I september 2021 publiserte en forskergruppe en artikkel i Science (Cohen og medarbeidere) der de bruker satellittobservasjoner til å vise at det er et økende antall kuldeperioder i deler av Nord-Amerika og Asia. Det var for eksempel ekstremt kaldt i Texas i februar 2021, noe som førte til mange dødsfall. Dette kan virke paradoksalt, det er jo allment akseptert at global oppvarming fører til færre perioder med ekstrem kulde. I arbeidet knyttes kuldeperiodene til vindmønsteret over Arktis. I høyere luftlag er det normalt en virvel som isolerer den kalde lufta i Arktis fra lufta lenger sør. Noen ganger endrer denne virvelen seg slik at noe kald luft unnslipper og påvirker været andre steder. Dette har skjedd oftere i senere år. Cohen og medarbeidere viser ved hjelp av klimamodeller at oppvarmingen i Arktis gir flere slike episoder.

Det er fortsatt mange usikkerheter. Det er ikke helt klart hva som er årsakene til den store arktiske temperaturstigningen.  Smelting av is og dermed mindre reflektert stråling (lavere albedo) spiller helt klart en rolle. Men en kan ikke se bort fra at det kan være periodiske variasjoner, og at forskjellen på Arktis og resten av verden kan avta i fremtiden. Uansett er dette et eksempel på at konsekvensene av global oppvarming ofte er mer uforutsigbare enn vi antar.


KILDER:

Arctic Monitoring and Assessment Programme, 2021. Arctic climate change update 2021: key trends and impacts. AMP12592 AMAP – CCU SPM v12 AW v2.indd

Rantanen og medarbeidere, 2021. The Arctic has warmed four times faster than the globe since 1980 v1_covered.pdf (researchsquare.com)

Jacobs og medarbeidere, 2021. The Arctic Is now warming four times as fast as the rest of the Globe. https://agu.confex.com/agu/fm21/meetingapp.cgi/Paper/898204

Se også:

https://www.science.org/content/article/arctic-warming-four-times-faster-rest-world

Cohen og medarbeidere, 2021. Linking Arctic variability and change with extreme winter weather in the United States, Science, 373, 1116–1121

Schiermeier, 2021. Freak winter storms linked to Arctic warming, Nature, 597, s. 165.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*