«Kast Hordfast!»

Hordfast demo 2

I flere tiår har Bergens politikere arbeidet med å frigjøre byen fra en lammende bilisme – med en viss suksess. Vi har fått en hyggeligere, mer miljø- og menneskevennlig by. Men hvordan kan det ha seg at de samme politikere vil ha en ny monstervei inn mot Bergen, som vil mangedoble biltrafikken og ødelegge mye av det som er oppnådd?

Avleggs tenking

Paradoksene og manglende sammenheng i miljø- og samferdselspolitikken var tema da Natur og Ungdom i går arrangerte protestmarkering mot Hordfast-prosjektet – den mest absurde delen av det store ødeleggende ferjefri E39-prosjektet. Sunnhordland og Bergen skal forbindes med en firefelts motorvei og en fem kilometer lang bru som vil ødelegge natur og landskap i et hittil ukjent omfang – og femdoble biltrafikken!

En mer avleggs tankegang er vanskelig å forestille seg, sa Gabriel Fliflet fra Naturvernforbundet i sin appell. Mens Normann Natland fra Besteforeldrenes klimaaksjon lovpriste de unge som sto bak markeringen og leste Nordahl Grieg: «Vi vil ta vare på / skjønnheten, varmen / som om vi bar et barn / varsomt på armen!»

Markeringen i Bergen, der en stor gruppe besteforeldre var med tross regn og drittvær, kom bare et par dager etter at Besteforeldrenes klimaaksjon på sitt landsmøte vedtok en resolusjon mot motorveiplanene på Vestlandet.


Ferjefri E39 er et angrep på klima og natur
Resolusjon landsmøte i Trondheim 3. oktober

Besteforeldrenes klimaaksjon arbeider for å redusere global oppvarming og sikre våre barnebarn en trygg framtid. Vi ser derfor med uro på de store motorveiprosjektene som både vil øke gassutslipp som følge av større veitrafikk og ved at naturen raseres.

Bevaring av uberørt natur er et viktig klimatiltak fordi karbon lagres i naturen. I tillegg kommer utslipp som er en direkte følge av arbeidet gjennom hele anleggsperioden.

Derfor ser vi med stor uro på planene for ferjefri E39 fra Kristiansand til Trondheim.

Dette gigantprosjektet vil, ved sine 50 -100 meters brede inngrep, samt tunnel- og brobygging, føre til omfattende klimagassutslipp og rasere norsk natur.

Prosjektet vil innebære en sterk trafikkøkning. Med høye fartsgrenser vil det bli mer utslipp, mer støy, og dårligere folkehelse.

Dimensjonene på utbyggingen undergraver norske klimamål. Det kan vi ikke godta!

BKA oppfordrer derfor til en mindre omfattende utbygging som ikke er trafikkdrivende, og der smale og farlige strekninger heller utbedres.


Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Susan Renshaw | 09.10.2021

    Kast Rogfast også!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*