– Dypt fortvilt over Norge

Steinar klipp 3

Etter en sommer med hetebølger, skogbranner og dødelig flom har FNs klimapanel presentert sin nye hovedrapport. Konklusjonene er entydige: Oppvarmingen vil passere 1,5 °C innen 20 år, selv med store utslippskutt. Det betyr enda mer ekstremvær. – At Norge ikke vil se sin rolle i dette, er dypt fortvilende, sier lederen i Besteforeldrenes klimaaksjon.

Rapportens vitenskapelige grunnlag og enighet bekrefter enda sterkere klodens kritiske klimasituasjon, at dette i hovedsak er menneskeskapt og vil få store katastrofale følger om vi ikke stanser utslippene fra fossile energikilder, sier Steinar Winther Christensen.

– Egentlig er dette ikke nytt. Men nå kan ingen seriøse politikere lenger bestride virkeligheten. Verden krever handling nå! At ledende norske politikere – slik vi har hørt flere av dem si senest i dag – uforandret vil holde fram med vår nåværende oljepolitikk på ubestemt tid og lete etter enda mer olje og gass, mot FNs bønn og IEAs råd, er utrolig drøyt. Det er blitt slik i Norge at det er vanskelig å si hvor oljelobbyen slutter og de store politiske partiene begynner; de virker fullstendig innvevd i hverandre. Våre forpliktelser etter Paris-avtalen blir omdefinert og sviktet. Fremfor alt sviker vi fremtidens barn. Jeg er dypt fortvilt over at Norge, verdens sjuende største eksportør av olje og gass, ikke vil se sin egen rolle og ta sin del av ansvaret. Jeg skjønner ikke hva som skal få de store norske partiene til å snu, når heller ikke denne nye rapporten ser ut til å skremme dem eller få dem til å revurdere noe som helst.

Forside av IPCC-rapporten. Changing av Alisa Singer. «As we witness our planet transforming around us we watch, listen, measure … respond.»

Alarmklokkene er øredøvende og bevisene uomtvistelige. Klimautslippene fra forbrenning av fossilt brensler og avskoging kveler planeten vår og utgjør en umiddelbar trussel for millioner av mennesker. Land bør avslutte all ny leting og produksjon av fossilt brensel, og flytte subsidier over til fornybar energi. – FNs generalsekretær António Guterres


FAKTA 

Den nye rapporten inneholder ikke store overraskelser for oss som har fulgt med i utviklingen, sier Hans Martin Seip, professor emeritus i miljøkjemi og veteran i Besteforeldrenes klimaaksjon. – Men dessverre gir den liten grunn til optimisme. Den globale temperaturen har steget med omtrent 1,1 °C siden førindustriell tid.  De siste årene er de aller varmeste. Det slås fast at hvis det ikke gjennomføres raske og dramatiske reduksjoner vil temperaturøkningen ikke begrenses til nær 1.5 °C, som er målet i Paris-avtalen, og at det heller ikke vil være mulig å begrense stigningen til 2 °C.

Siden forrige hovedrapport fra IPCC i 2013, er det gjort betydelige fremskritt både når det gjelder observasjoner og klimamodeller. Resultatene er derfor mer pålitelige enn tidligere. Dette vil forhåpentlig ha en viss virkning på dem som har brukt usikkerhet som argument for ikke å gjøre noe.

Ifølge rapporten vil klimaendringene øke i de nærmeste tiårene i alle regioner. Selv med 1.5 °C økning vil det bli mer ekstremvær som hyppigere og mer intense hetebølger. Med 2 °C økning vil ekstreme hetebølger oftere nå verdier som er kritiske for helse og jordbruk. Disse utsagnene bygger på data fram til januar i år. De dramatiske hetebølgene vi har sett i de siste månedene, forsterker disse påstandene. Det er også sannsynlig at vi får flere av de sterkeste orkanene.

Det vil bli store endringer i havet. Havnivået stiger raskere enn før. Episoder med ekstreme havnivåer som tidligere forekom en gang hvert hundreår, kan inntreffe hvert år ved slutten av århundret. Vi får flere marine hetebølger som kan ha store konsekvenser for marine organismer. Hetebølgen i det vestlige Canada nylig førte til stor dødelighet av dyr i havet utenfor kysten. Havforsuringen vil fortsette, og det vil bli lavere oksygennivåer. Dette vil påvirke marine økosystemer og menneskene som er avhengige av dem.

Videre oppvarming vil føre til raskere tining av permafrost, isbreer og av isen på Grønland og i Antarktis. Det vil også ytterligere redusere sjøisen i Arktis.

Rapporten gir mye mer detaljert informasjon om regionale virkninger av klimaendringene enn tidligere. Dette omfatter blant annet risikovurderinger og tilpassing. Det er også egnet til å belyse hva endringer i klima – temperatur, nedbør, tørke, vind, flom og mer –  betyr for samfunn og økosystemer, og dermed bedre beslutningsgrunnlag for tiltak. ¬

Virkningene av klimaendringer kan bli spesielt sterke i en del byer. Siden de oftest er varmere enn omgivelsene, vil hetebølgene kunne bli forsterket. Flom i byer ved kysten vil kunne bli svært alvorlig på grunn av stigende havnivå og kraftig regn.

Bildet som tegnes er svært skremmende. Så får vi se om det denne gangen fører til at det kommer tiltak som virkelig monner.

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Normann Natland | 11.08.2021

    Vi må stole på at de unge, de som har vettet og ser alvoret og ennå ikke er vevd inn i løgnene til «oljepartiene», stemmer riktig og tar klimariktige valg …. måtte disse unge førstegangsvelgerne velge inn dem som tar gode valg for jorda og klima….
    Jeg tror og jeg håper, og jeg opplever stadig flere unge med gode valg for klima, måtte de alle storme til valglokalene og kaste ut klimafornekterne på Stortinget 🙏

  2. Mari Riise | 12.08.2021

    Nå må man stemme på dem som er entydige i spørsmålet om rask stopp av oljeleting! Ingen som er tvetydige eller vaklende, eller vil tømme påbegynte brønner får min stemme.
    Situasjonen krever umiddelbar handling! Her på berget, har vi verdier nok som bør brukes til ny virksomhet som tjener naturen om menneskene, ikke lommeboka og nedbryting av kloden og de som lever der, men mennesker som dyr, planter, og insekter.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*