– En falsk klimaløsning

Siden Stoltenberg lanserte sin «månelandling» har troen på karbonfangst og -lagring vært brukt for å legitimere fortsatt oljeutvinning og gjøre den «bærekraftig». Det samme skjer i andre land. Nå ber 500 organisasjoner i USA og Canada myndighetene om å droppe Carbon Capture and Storage, og bruke ressurser på mer framtidsretta løsninger.

Det er miljøjuss-stiftelsen CIEL – Center for International Environmental Law – som står bak det felles initiativet og oppropet. Du kan lese mer og se en nærmere begrunnelse her: https://www.ciel.org/issue/carbon-capture-and-storage

Åpent brev til amerikanske og kanadiske myndigheter

På vegne av millioner av medlemmer og støttespillere over hele USA og Canada, ber vi beslutningstakere om å erkjenne at karbonfangst og -lagring (CCS) ikke er en klimaløsning. Det er en farlig avledningsmanøver drevet fram av de samme store forurenserne som har skapt klimakrisa.

CCS er unødvendig. Fornybare energikilder som sol og vind er billigere og renere enn fossile brensler. CCS gjør bare skitten energi dyrere og mer energikrevende.

CCS fungerer ikke. CCS-prosjekter har systematisk lovet for mye og levert for lite. Milliarder av skattebetalernes penger er kastet bort på prosjekter som ikke har betydd noe som helst for CO2-utslippene.

CCS vil bety lite for å redusere industrielle utslipp. Å implementere CCS i stor skala er ikke økonomisk gjennomførbart for de fleste tungutslippsindustrier, som plast eller kjemisk produksjon. Det legger beslag på ressurser som burde brukes på tilgjengelige og anvendelige alternativer, som å erstatte fossile brensler med ren energi, og mer gjenbruk.

CCS gjør skitten energi enda skadeligere for belastede og sårbare lokalsamfunn. Fabrikker og forbrenningsanlegg utstyrt med karbonfangstteknologi må bruke mer fossilt brensel for å få samme energiuttak, noe som resulterer i økte utslipp av giftige og helsefarlige partikler.

CCS betyr økt risiko fra CO2-rørledninger og lagring. Transport, pumping og lagring av CO2 vil representere nye miljø-, helse- og sikkerhetsfarer i lokalsamfunn med en omfattende CCS-infrastruktur. Rørledninger kan lekke og sprekke og forurense grunnvann og drikkevann, og det er som alltid fattige områder som vil bli hardest rammet.

De fleste CCS-anlegg gagner oljeindustrien først og fremst. Nesten 80 % av alt fanget karbon brukes til å pumpe enda mer olje ut av bakken. Forurensende oljevirksomhet bruker myten om CCS for å legitimere virksomheten sin. Enda flere offentlige midler til nye CCS-subsidier vil bare støtte opp om stadig mer uholdbare forretningsmodeller.

Vi trenger ikke å gjøre fossilt brensel «mer miljøvennlig»; vi trenger å kvitte oss med det. I stedet for å fange karbon og pumpe det ned under bakken, bør de fossile ressursene bli værende der de er. I stedet for å stimulere CCS-teknologi, bør offentlige midler brukes til å styrke bærekraftige, jobbskapende løsninger for fossilavhengige arbeidere og lokalsamfunn, investere i energieffektivitet og fornybar energi, og beskytte skog og andre økosystemer som naturlig fanger og lagrer karbon.

Tida er inne for våre beslutningstakere til å gi slipp på den skitne, farlige myten om karbonfangst og -lagring. Vi ber om at det blir slutt på statlig subsidiering av CCS-tiltak, og slutt på å bruke CCS for å legitimere fortsatt klima-passivitet. Hvis du vil være en klimaleder med en troverdig klimaplan, er CCS ikke en del av den!

(oversatt av Halfdan Wiik fra CCS-Ad_The-Washington-Post)

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Tor Magne Johansen | 26.07.2021

    Hei.

    Dere skriver at: “ Fornybare energikilder som sol og vind er billigere og renere enn fossile brensler.” Har dere en realistisk plan for hvordan fossile brensler skal erstattes med sol og vindenergi?

    Heva mener dere om vindkraft på land? En relativt ren og billig energikilde som det norske folk skyr som pesten.

    Hvor mye energi mener dere må produseres av hhv vindenergi offshore, vindenergi onshore og solenergi i de nærmeste årene?

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*