Skuffet over Hareide

knut arild hareide
Knut Aril Hareide, samferdelsminister. Foto: Knut Bryn

I dagens utgave av Dagsavisen fyrer fagsjef i Naturvernforbundet, Holger Schlaupitz, av en bredside mot Knut Arild Hareide. Samferdselsministeren har skuffa mange, fordi han skapte nye forventninger, men i praksis har videreført den gamle linja til sine forgjengere fra FrP. Skal han rette opp dette inntrykket, må han handle raskt og modig!

Se innlegg av Holger Schlaupitz: Et tynnslitt håp

Fra artikkelen:

De siste ukene er det kommet tre viktige nyheter om samferdsel og miljø. Den første gir oss verdifull kunnskap om sammenhengen mellom klima og veibygging. Statens vegvesen og flere andre transportvirksomheter la fram en ny rapport om klimakonsekvensene av infrastrukturutbygging.

De to andre nyhetene vitner dessverre om at samferdselsminister Knut Arild Hareide ikke vil lytte til den nye kunnskapen.

I desember kunngjorde Hareide at han vil åpne for bygging av firefelts motorveier ved langt lavere trafikkmengder enn tidligere. Det vil kunne gi 2000 kilometer ekstra firefeltsvei. Statens vegvesens utredning viste at endringen vil være ulønnsom for samfunnet, og være negativ for klimaet, naturen og kampen for redusert støy. Likevel kjørte Hareide saken gjennom.

Få dager etterpå la Hareide fram et forslag om bompengefinansiering av en 54 kilometer lang, ny motorvei på E18 i Telemark og Agder, der trafikkmengden på E18 er på sitt laveste. Veistandarden er fra før av svært god på det meste av strekningen. At slik sløsing ikke blir kritisert av flere, for eksempel av politikere som slåss for utbedring av rasfarlige veistrekninger, er for meg ubegripelig.

Det er ikke lenger mulig å unnskylde Knut Arild Hareides bevisste prioriteringer med at han er ny i stolen (…) Han kan rette opp noen av feilene gjennom Nasjonal transportplan 2022–2033, som han legger fram i løpet av vinteren (…) Jeg har fortsatt et lite håp igjen, men det begynner å bli tynnslitt.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*