Økte utslipp fra veiprosjekter

endelausmyra
Ny E39 bygges sør for Bergen. Konsekvensen er store klimagassutslipp, både i anleggsperioden og når motorveien står ferdig.

Motorveiprosjektene i Nasjonal Transportplan «gir isolert sett ikke betydelig bidrag til at Norge kan nå sine klimamål», heter det litt kryptisk i en ny rapport fra Vegdirektoratet. – Reelt sett dreier det seg om store klimagassutslipp både fra anleggsarbeidene og den økte veitrafikken som følger, fastslår Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

Les mer om den nye rapporten på nrk.no: Planlagte veier gir store utslipp

Det har tidligere vært gjort et stort poeng av at jernbaneutbygging forårsaker klimagassutslipp. For første gang gjøres de samme beregningene for veibygging. Flere prosjekter nevnes i rapporten.

Veiprosjektet Hordfast, en del av ferjefrie E39 som skal gå mellom Stord og Os, vil ifølge rapporten øke utslippene med nær 30.000 tonn CO₂ i 2026, hvis den erstatter nullutslippsferge.

Riksvei 4 mellom Oslo og Mjøsbrua, blir regnet å øke utslippene med 16.000 tonn CO₂ årlig, selv om tre av fire biler er utslippsfrie om ti år.

De ulike jernbaneprosjektene er i rapporten regnet som et bedre bidrag til Norges klimamål. Det gir utslipp å bygge, men totalt sett regnes prosjektene å kutte rundt 40.000 tonn CO₂ i 2030.

Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet med store kunnskaper om samferdsel, mener transportsektoren må ta et større ansvar, og tenke annerledes enn å bygge nye veier. – Det må satses mer på jernbane, og bedre ferjesamband. I tillegg kan dagens veier rustes og forbedres. Vi må unngå økt utbygging som også fører til økt trafikk, sier han. Det er viktig å unngå store inngrep i myr- og skogområder, som binder karbon.

– I praksis er det slik at økt veibygging gir økte utslipp, sier Schlaupitz. Rapporten viser utslipp fra bygging av motorveiene på over 4 mill. tonn CO2. Det kommer på toppen av andre negative effekter for natur, matjord, støy, energi, bymiljø, mikroplast, etc. Dessuten ligger det langt fram i tid å gjøre selve veitrafikken utslippsfri, særlig tungtrafikken. – Bygger du jernbane, får du i hvert fall løsninger som er elektriske der og da.

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Oddbjørg Langset | 14.01.2021

    Til og med ei ferjekai og ferjer må hele tiden være i beredskap, dersom tunnelen stenger, så hvorfor ikke fortsette å ha disse flotte dyre el-ferjene med dyre nye ferjeleier m.batteri og strømtlførsel, som nå er utbygd i hele ferjefylket Møre og Romsdal!? Hvis ferja får trøbbel, er det bare å sette inn ei anna ferje. Dessuten vil el-ferjene li billigere i drift, og kan da gå enda oftere enn nå. Denne fordyrende beredskapsferjemuligheten som fjordtunnelene må ha, er underkommunisert!
    Ps: Det går fortsatt ikke an å krysse av ruta under: Ved å sende inn… Men trykker jeg ruta andre gang, uten at den hakes, så blir kommentar sendt, når jeg igjen trykker Send kommentar. Vh

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*