Utslippsfri elbil?

elbil

Regjeringen har lagt fram sin Klimaplan 2021-2030, der videreføring av elbil-politikken er et sentralt virkemiddel. – Problemet er at det fører til sterk økning i bilbruken og vesentlig mindre kutt i klimagassutslipp enn regjeringen tror, skriver Knut Bøe i Romerikes Blad. Han har jobbet med og studert trafikk, transport og logistikk i flere tiår.

Knut Bøe, Aurskog
medlem av Besteforeldres klimaaksjon

Norge har 3 millioner personbiler. Av disse er 300.000 elbiler. Myndighetene legger stadig opp til en ganske så fri utvikling av bilbruken. Da må det bygges mange nye veier for å gi plass til alle bilene, nye 4-felts- og 6-felts motorveier. Og med slik politikk, økende befolkning og økende biltetthet, vil antall personbiler i Norge kunne ligge på 4-5 millioner i 2050.

Elbiler kjøpes nå i større grad. Folk vil spare mer penger ved å unngå å betale avgifter til staten. Sånn sett har myndighetene oppnådd det de ønsker. Men dette koster. Ifølge offentlige tall har staten i 2020 subsidiert elbileiere med 19,2 milliarder kroner. Samlet subsidiering av elbilkjøpere i årene før det ligger ifølge Aftenposten på rundt 25 milliarder.

En bil er en bil når det kommer til mange forhold, ikke minst arealbruk, uansett om det er el, bensin eller diesel. 4-5 millioner personbiler pluss alt det andre av vare- og lastebiler og turister krever stor plass. Noen tusen kilometer nye motorveier vil måtte legges over dyrkbar jord, gjennom verneverdige elvedeltaer, gjennom boligfelt, osv.

Å anlegge dette og dermed ødelegge verdifulle arealer, skape barrierer og øke forurensingen, det både koster dyrt, og det volder stor skade på miljø og klima. Skade for både mennesker og dyr. Også strømforsyningen må utbedres kraftig, med store naturinngrep. Sement- og betongindustrien er en versting når det gjelder klimagassutslipp. Skog og myrer som fjernes vil frigjøre karbon og å unngå å ta opp CO2, etc.

Elbiler er ikke «nullutslipps biler» som myndighetene og andre hevder. «Jo flere el-biler vi bygger, jo verre blir CO2-utslippene», sier Toyota -sjefen. Han frykter strømmangel og økonomiske problemer i Japan hvis det innføres forbud mot bensin- og diesel-biler. Den japanske strømforsyningen er i hovedsak basert på fossilt drevne kull- og gasskraftverk, slik situasjonen er for mange av de største økonomier i verden.

Sist høst gikk toppsjefen i bilprodusenten Polestar ut og ba bilprodusentene bli ærligere overfor kunder om hvordan produktene påvirker miljøet, bl.a. at deres egen elbil Polestar2 forlater fabrikken med et karbonavtrykk på 26 tonn som er dobbelt så mye som en Volvo XC40 med fossilmotor.

Levetiden på elbiler er ikke høyere enn fossilbiler, snarere tvert om. Og med vesentlig høyere karbonavtrykk i produksjon av elbil, samt store klimagassutslipp fra infrastrukturbygging, blir fort elbiler og fossilbiler like gode eller like dårlige på klimagassutslipp. Vinningen går opp i spinningen. Samtidig som staten har brukt enorme pengebeløp, som kunne vært mye bedre anvendt.

Det som virkelig monner når det gjelder å redusere utslipp av klimagasser og miljøskader, er å redusere bilbruken. Det lar seg gjøre, hvis vi vil. Men forbrukspress og grådighet, samt noe manglende vilje hos enkelte øvrighetspersoner står blant annet i veien for en bedre fremtid på dette feltet. La oss håpe at det også hjelper å gjenta at dette også handler om våre barnebarns mulighet til en grønn og trivelig jord. 

Spre klimavett,
del denne saken!

5 kommentarer

 1. Nils Nordenstrøm | 15.01.2021

  Veldig bra. Helt enig. Jeg har skrevet noe lignende i avisen tidligere. Alle biler forurenser, og det økende antall biler er det største problemet. «Nullutslippsbiler» finnes ikke. Elbilpolitikken har blitt et alibi for å fortsette å kjøre bil.
  Men jeg vil tilføye at selv om elbilpolitikken ikke redder klimaet, så fører den til bedre luft, spesielt i byene. Derfor er jeg positiv til elbiler, forutsatt at de ikke er store og tunge og med mange hestekrefter. Å subsidiere en Tesla er det rene vanvidd. Nå planlegger man å legge moms på dyre elbiler, men det er ikke prisen som forurenser, det er vekten og hestekreftene. Vekt eller HK er derfor bedre mål for å bestemme hvor moms eller avgifter skal økes.
  Dessuten bør bensinprisene økes. Når man tar hensyn til utviklingen av kjøpekraft er bensinen nå mye billigere enn tidligere.
  Når man kjøper elbil, og selger den gamle fossilbilen, slik at den fremdeles går på veiene, øker man selvsagt utslippene. Det blir da to biler istedenfor en på veiene. Derfor kjører jeg min gamle V70 til den skal på skraphaugen, før jeg kjøper elbil. Siden de fleste elbilene erstatter fossilbiler som fremdeles går på veiene med ny eier, har elbilpolitikken utvilsomt ført til større globale utslipp. Vi betaler altså milliarder for å øke de globale utslippene.
  Det nasjonale klimaregnskapet er meget misvisende, og gir et feilaktig bilde av at CO2-utslippene reduseres, mens de store utslippene fra varer som elbiler i produksjonslandet, f eks av Tesla eller Polestar, ikke regnes.
  Det største problemet i dag er dog ikke trafikken, men produksjonen av olje og gass, som regjeringen skjermer og øker med nye konsesjoner. Når vår olje og gass brenner i andre land, forurenser den 20 ganger mer enn alle våre nasjonale utslipp. Derfor må vi kutte skattestøtten til leting og slutte å utdele nye konsesjoner. Det påstås at det ikke nytter å redusere vår produksjon av olje og gas for at den umiddelbart erstattes av at andre øker produksjonen. Forskning viser at dette ikke er riktig. Når vi reduserer vår produksjon av olje og gass fører det til en reduksjon globalt. Dessuten må vi foregå med godt eksempel og feie for egen dør.

 2. Ståle Leitvoll | 15.01.2021

  Interessant, og mengden biler kan med fordel begrenses.
  Men elektrisitet er en null utslippsplattform som har fremtiden for seg. Fossil motorer har ikke fremtiden for seg uansett. At det på relativt kort sikt vil være dumt for Japan å fase ut fossilbiler, gitt mengden av kullkraftverk er greit. Men dette er ikke situasjonen i Norge. Her er det meste av strømmen vannkraft basert – med tilnærmet 0 utslipp. Poenget mitt er om vi vil ha en utvikling mot 0 utslipp må staten(i Norge og andre land) bruke avgifter for å komme over på fremtidens elektriske plattformer.

 3. Margaret Heldor | 15.01.2021

  Tusen takk for et viktig innlegg. Det er jo fortsatt sånn at dersom alle mennesker på jorda skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Norge, ville vi ha trengt 3, 6 jordkloder (kilde: FN-sambandet).
  Jeg lurer på hva slags mål i klimaplanen som er knyttet til reduksjon av dette voldsomme forbruket vi driver med i Norge, og hvor mye oppmerksomhet som er knyttet mot endring fra individuelle løsninger til fellesskapsløsninger. Målet må jo være å videreutvikle fellesskapsløsninger selv om vi kanskje ikke skal tilbake til fellesvaskeriet i kjelleren, før alle fikk sin egen vaskemaskin, slik jeg husker fra oppveksten i Oslos første drabantby. Men vi som har disse erfaringene, vet at det er mye som er mulig. Hvordan kan vi hjelpe verden til å forstå at videre liksomgrønn vekst kan bringe oss i feil retning?

 4. Knut Bøe | 15.01.2021

  Nils, Ståle og Margaret. Det er inspirerende å få tilbakemelding, og jeg har nå plukket opp nye momenter (for meg) i kommentarene fra dere. Uten at jeg skal forsøke å ta for meg alt det fine dere skriver.
  Jeg har i de siste tolv årene bodd mer på landet enn i byen, og det hvordan lokalbefolkningen reiser bust når det er snakk om.å begrense bilbruken (jeg tar som oftest ikke den debatten her, kanskje litt feig?😊) Folk her vil nemlig også » bruke hele bygda»…folk skal da få bygge og bo hvor enn de vil, sier flertallspartiene her. Da krymper jeg meg.
  Ellers har jeg vært opptatt av noe av det jeg tror er lettest å gjøre forandring på; alle bilpendlere til store byer, som 150-200.000 biler inn og ut av Oslo hver dag, f.eks.
  Til slutt en annen gjenganger hos meg som jeg håper å få flere besteforeldre med på;😊 at det ikke er en menneskerett å kjøre bil hvor og når man vil.
  Sees!

 5. Egil Støren | 16.01.2021

  Greit nok at vi bør prøve å redusere antall biler på veiene. Men overgang til el-biler betyr ikke at det blir flere biler på veiene, forutsatt at folk ikke går over til el-bil før de uansett ville ha skiftet ut bilen. Det jeg har funnet av undersøkelser om utslipp fra el-bil i forhold til fossil-bil tyder på at el-bil gir mindre utslipp, selv om en del av strømmen produseres av kullkraftverk. I land som Sverige og Frankrike er «livsløps»-utslipp fra el-biler 70% lavere enn enn for fossil-biler. Se https://www.bbc.com/news/science-environment-51977625.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*