Klimakrise, sa du?

200903 BKA tre stk demonstranter

Flertallet i Trondheim bystyre – som tidligere har erklært «klimakrise» – sa i går ja til ny motorvei til Stjørdal. Besteforeldrene, Småbrukarlaget, Naturvernforbundet og flere andre markerte sin motstand utenfor bystyresalen. – Prosjektet har store miljø- og klimakonsekvenser med økende trafikkmengde, støy og forurensing og utsatt jernbanesatsing, sier Idar Støwer, som holdt appell for BKA.

De som stemte for utbygging var Arbeiderpartiet, Høyre, Sp, FrP, KrF og en representant fra Pensjonistpartiet. De som stemte mot var SV, MDG, Rødt, Venstre og to fra Pensjonistpartiet. Saken er en parallell til E18-utbyggingen der Ap i Viken brøt med som samarbeidspartnere i fylkestinget, MDG og SV.

Det spesielle med saken er også at statsministeren allerede for flere dager siden var i Stjørdalen og tok det første symbolske spadestikket for den nye motorveien. Idar Støwer opplever det som arrogant og ren overkjøring av folkelige protester og miljø- og klimafaglige råd, sier han.

– På pluss-sida får vi notere oss at engasjementet mot motorvei har vært stort og bredt, og at det faktisk var mange gode innlegg under debatten i bystyret, særlig fra yngre representanter. Før eller senere kommer disse i flertall. Helst før!

3. september – appell ved Idar Støwer

Det som forener Besteforeldrenes klimaaksjon, i tillegg til vår bekymring for framtidige generasjoners klima, er at vi krever en ansvarlig klimapolitikk.

Hvis bystyret vedtar planen for en ny 4-felts motorvei i dag, vil det være fullstendig uansvarlig klimapolitikk.

Veien er dimensjonert for en dobling av trafikken og en økning av hastigheten fra 90 – 110 km/t. Dette vet vi vil resultere i en kraftig økning av klimagassutslippene.

Dette ønskes gjennomført på tross av at regjering og storting sier at utslippene må kraftig ned for å oppnå forpliktelsene i Parisavtalen.

Regjeringen har sagt at utslippene i transportsektoren skal reduseres med 50 % innen 2030.

Staten har inngått en byvekstavtale med Trondheim og kommunene rundt, om at veksten skal skje kollektivt, med sykkel og gange. Planen er et grovt brudd på denne avtalen.

I tillegg har bystyret i Trondheim erklært at vi har klimakrise. En krise som kan bli langt mer alvorlig enn koronakrisa og med konsekvenser som er irreversible – en utvikling som ikke kan snus.

Et NEI til denne motorveien er en billig – (for ikke å si gratis) klimatiltak. Motorveien til Værnes er god nok, og i tillegg kan 5-6 milliarder frigjøres til oppgradering av jernbanen. eller andre gode formål.

Rangleorkesteret var i sving etter lang tids koronapause.

 

 

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Elisabeth Finne | 04.09.2020

    Erna var tross alt ikke i Trondheim med spaden, men i Stjørdal, som hadde godkjent reguleringsplanen på forhånd. Vi opplevde det likevel som et utilbørlig press også her i Trondheim!

  2. Finn Bjørnar Lund | 05.09.2020

    Så det er altså Arbeiderpartiet som nå står fram som en likegyldig partner til klimasaka. Det gjelder motorveier både i midt-Norge og Oslo-området. Jeg trudde de hadde tilstrekkelig mange svin på skogen som det et med krisepakker, uklare standpunkter og svikt i solidaritet med etterslekta.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*