For barnas skyld

Dommen kloden
Lytt til verdens unge! Illustrasjon: Ola Dimmen

Besteforeldrenes klimaaksjon har sendt brev til partiledere og partienes programkomiteer, i håp om å bevege dem til en mer bærekraftig kurs foran det viktige stortingsvalget i 2021. «Uskyldige barn og unge skal arve denne kloden», heter det i brevet. Vi er imponert over måten norske myndigheter har taklet koronakrisa. Dessverre kan vi ikke si det samme når det gjelder klimakrisa.


Til partilederne og partienes programkomiteer

For BARNAS skyld må stortingsvalget 2021 bli et klimavalg

Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) er en organisasjon av folk i besteforeldrealder, hvorav mange har hatt fremtredende posisjoner i politikk og samfunnsliv. Vi vedlegger vår informasjonsfolder. Den forteller mer om vårt arbeid og våre medlemmer.

Stortingets skattepakke til oljeindustrien på over 100 milliarder kroner er i konflikt med klimavitenskap og sentrale målsetninger i Parisavtalen. Pakken kan også føre til at det settes i gang prosjekter som ikke vil bli lønnsomme. Det kan føre til store økonomiske tap for Norge. Krisepakkene må rettes mot fornybar energi og omstilling til et grønt næringsliv.

Vi er dypt bekymret over fremtiden til både våre egne barnebarn og verdens barn. Derfor er vi partshjelpere for Natur og Ungdom og Greenpeace i Klimarettssaken, som skal opp i Høyesterett i november 2020. Mer oljeleting må ses på som et brudd på Grunnlovens § 112.

Vi aksjonerer også sammen med og til støtte for barn og unge som skolestreiker for klimaet.

BKA er imponert over hvordan norske politikere de første månedene håndterte koronakrisen, og over at det norske folk da var villige til store ofre for å hindre og redusere smittespredning. Tiltakene mot korona førte samtidig til at klimagassutslipp og miljøforurensning ble redusert globalt. Vi oppfordrer partiene til å basere forslagene i sine arbeidsprogram for neste stortingsperiode på disse erfaringene og på FNs råd for å redusere utslippene. Både EU og Det internasjonale energibyrået (IEA) mener dette både er mulig og nødvendig.

Uskyldige barn og unge skal arve denne kloden, også barn og barnebarn til dere som er politikere i dag. Vi ber derfor alle politiske partier om at dere innarbeider kravene fra de unge som klimastreiker i deres arbeidsprogrammer for 2021-2025. Dette betyr forslag om:

  • Full stans i leting etter olje og gass
  • Reelle kutt på minst 55 prosent av norske klimagassutslipp innen 2030
  • Å stanse tapet av naturmangfold

Med vennlig hilsen

Besteforeldrenes klimaaksjon
Steinar Winther Christensen, leder BKA/jurist
Bente Marie Bakke, nestleder/tidl. stortingsrepresentant

 

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

  1. Pingback: BKA har sendt brev til alle partiene: – Ta kravene fra de unge klimastreikende inn i arbeidsprogrammene | Naturpress

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*