Hva mener vi om Klimakur?

klimakur 2903
Klimakur 2030 utreder tiltak og virkemidler som kan kutte norske utslipp av klimagasser i ikke-kvotepliktig sektor med minst 50 prosent innen 2030.

Fristen for å uttale seg om Miljødirektoratets klimatiltaksplan «Klimakur 2030» er ute, og alle som vil kan nå lese de mange høringsuttalelsene. Besteforeldrenes klimaaksjon er blant dem som har synspunkter, i likhet med andre seriøse organisasjoner og enkeltpersoner. I tillegg viser det seg at «Folkeaksjonen mot klimahysteriet» har mobilisert tilhengerne og sendt inn et hav av fornekter-nonsens.

Organisert fornekter-aksjon
«Høringsfristen må utsettes til det foreligger økonomisk konsekvens utredning, deretter må dette offentlig gjøres til det norske folk. Det bør også vurderes en folkeavstemning», mener André Lillebø.  «Den politikerskapte Koronapanikken vil gi en økonomisk resesjon og depresjon i årevis fremover, og med sjøisen i Arktis i toppform og mer snø på den nordlige halvkule enn noensinne vil det være helt bevisstløst å kaste mer penger etter et klima som er helt på det normale. STOPP!», skriver hans meningsfelle André Rohde Garder. Glenn Elvis Grande nøyer seg med et kort og fyndig «Nei!», mens Gry Anita Oppberget fastslår at «Dette må utsettes! Politisk nøytrale forskere må involveres.» Og så videre, etcetera.

Nestleder i Besteforeldrenes klimaaksjon, Finn Bjørnar Lund, kaller det forstemmende og tragikomisk. – Det er flere titalls hvis ikke hundrevis av dem. Det forstyrrer bildet, og det er vel meninga. Men jeg kan ikke tenke meg at en slik demonstrasjon av kunnskaps-motstand gjør særlig inntrykk på dem som jobber med denne viktige saken.

Overforbruk og koronakrise
Besteforeldrene har selv konsentrert seg om å levere en underbygd påstand og beskrivelse av de store utfordringene vi står overfor, sier Finn Bjørnar Lund. – Vi har ikke gått så mye i detaljer, men synes det er viktig å minne om at vi i Norge befinner oss på toppen av verdens velstand, og likevel har så store problemer med å levere klimakutt som monner. Vi peker på vår fossil-avhengighet, og på overforbruket når vi framhever den materielle veksten som et problem.
– Dessuten trekker vi fram erfaringer fra koronakrisa. Mange har jo etterlyst «korona-liknende» tiltak for klima, som forplikter den enkelte fordi det gjelder alle, sier Finn Bjørnar Lund. «Koronakrisen har vist at verden kan greie seg med et relativt lavt produksjonsnivå av fossile brennstoff», heter det i uttalelsen.

Biodrivstoff et blindspor
Finn Bjørnar Lund er spesielt glad over å se at en av våre kunnskapsrike medlemmer, sivilingeniør og skogeier Erik Fleischer, har sendt inn en egen kritisk uttalelse om biodrivstoff.

«Klimakur 2030 anbefaler kraftig bruk av avansert biodrivstoff som et produkt som vil redusere utslippene i Norge på nivå med hva elektrifisering av personbilene kan bidra med. Dette må være basert på en stor kunnskapsløshet om hva avansert biodrivstoff er (…) Å lage biodrivstoff av tømmerstokken krever mye energi med CO2-utslipp, og når biodrivstoffet brennes i motoren slippes det ut like mye CO2 som ved bruk av fossilt drivstoff. I tillegg tar det lang tid å binde opp CO2 i ny skog, 80-90 år. Flere livsløpsanalyser viser at den negative klimaeffekten blir dobbelt så høy av å bruke biodrivstoff fra skogen sammenlignet med bruk av fossilt drivstoff.»

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Ola Dimmen | 05.05.2020

    Tusen takk for eit veldig grundig, aktuelt og opplysande arbeid! Saman med Hans Martin Seip sine oppdaterte artiklar om global oppvarming og klimasituasjonen, gir dette BKA eit veldig godt grunnlag for å delta i debatten fram mot valget i 2021.

  2. Tone Toft | 06.05.2020

    Jeg syner BKAs høringsuttalelse ang. Klimakur 2030 er et veldig godt arbeid som setter søkelyset på jordas situasjon og hva som bør gjøres for å oppnå FNs bærekraftmål.
    Jeg er også veldig fornøyd med at det fokuseres på at klimatiltak (grønn omstilling) ikke må gjennomføres på bekostning av natur(naturtap) . Å bevare naturareal er det beste klimatiltak vi kan bidra med.

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*