Klima, natur og etikk

Finn Wagle
Finn Wagle, biskop i Nidaros 1991-2007, var med å stifte det første lokallaget av "Besteforeldre for en ansvarlig klimapolitikk".

Vår tid trenger en ansvarsetikk, basert på forståelse av den gjensidige avhengighet mellom menneske og natur, sa biskop Finn Wagle, da han i 2011 holdt et foredrag for Besteforeldrenes årsmøte om «Klimaproblemet som etisk utfordring». Ti år senere fastslår han at utfordringene er de samme. – Om noe, trenger vi en styrking og fordyping av det etiske perspektivet i klimakampen.

Alt av prinsipiell karakter mener jeg har samme gyldighet i dag, sier Finn Wagle. – Noen av de praktiske eksemplene er preget av situasjonen rundt 2010. Men de problemene som påpekes, er jo ikke løst. Interessant at det jeg sa den gangen om utbygging av Gardermoen flyplass, har fått enda større aktualitet. Her er det som skjer i England når det gjelder miljølovgivning og miljømålsetting særlig interessant, men også noen av føringene som ligger i dommen fra lagmannsretten når det gjelder oljeutvinning i Barentshavet.

Besteforeldrenes klimaaksjon er en verdiorientert organisasjon, som jeg er glad for å kunne bidra til grunnlaget for. Men jeg blir stadig mer opptatt av at klimakampen må settes inn i et helhetlig økologisk perspektiv. Hvis jeg skulle holde det samme foredraget igjen, ville jeg tatt med hele Stetind-erklæringen slik den ble publisert i boka «Arven og gleden – et festskrift til naturen» i 2010.

Vi har etter hvert forstått
at vår levemåte har skjebnesvangre konsekvenser for
natur og mennesker og dermed alt liv på jorden.

De utfordringer vi står overfor som enkeltmennesker og som fellesskap,
er ikke bare av økonomisk og teknologisk karakter. De handler om
verdier og om vår grunnleggende selvforståelse som mennesker.

Vi erkjenner at
Natur og menneske utgjør en helhet og et skjebnefellesskap:
Naturen er kulturens hjem
Livet handler om de forhold vi er vevet inn i:
Alt liv er liv i avhengighet
Naturverd og menneskeverd er på det nærmeste forent:
Det vi gjør mot naturen, gjør vi mot oss selv

Det finnes intet annet liv enn det sårbare og derfor alltid truede liv
Engasjementet for naturen er også et engasjement for økt rettferdighet:
Vår levemåte rammer særlig den fattige delen av jordens befolkning,
urbefolkningene og generasjonene som kommer etter oss

Vi vil
Arbeide for en fornyet forståelse
av forholdet mellom natur og menneske

La denne forståelsen prege våre valg,
både som enkeltmennesker og som fellesskap

Finne gleden ved å leve naturvennlig:

Det finnes ingen vei til naturvennlighet, naturvennlighet er veien!

Menneskets muligheter er store, både til å skape og legge øde.
Vi vil i denne skjebnetid vise ansvar og forplikte oss
til en tenke- og levemåte som tjener livet.

Jeg/vi vil arbeide for å innfri Stetind-erklæringen!

Spre klimavett,
del denne saken!

2 kommentarer

  1. Steinar Høiback | 25.03.2020

    Jeg er enig med Finn Wagle i det meste, jeg har særlig sans for hans ord om at klimakampen må settes inn i et helhetlig økologisk perspektiv, som Finn Wagle blir også jeg stadig mer opptatt av at klimakampen må settes inn i et helhetlig økologisk perspektiv.
    BKA har frem til nå holdt frem at klimakampen er den kampen vi prioriterer mest av alt. Jeg undres på om ikke vi snart bør ta en diskusjon om denne prioriteringen er riktig, gitt den tiden som har gått og ikke minst, de problemer vi i dag har.
    Hva med de andre bærekraftsmålene som FN har satt opp, de 16 andre, klima er nr. 13 av 17.
    Takk for at du reiste spørsmålet Finn Wagle, vi trenger en diskusjon om en helhetlig ansvarsetikk, basert på forståelse av den gjensidige avhengighet mellom menneske og natur, vi trang det for 10 år siden og vi trenger den sterkere i dag.

  2. Pingback: Fra klimabokhylla - besteforeldre for en ansvarlig klimapolitikkbesteforeldre for en ansvarlig klimapolitikk

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*