Tenke globalt – handle lokalt

sunmørsposten på bord
Fra Sunnmørsposten

Klimaalvoret har gått opp for stadig flere, og i Norge ser vi nå en positiv trend der mange kommuner og fylkeskommuner viser vilje til å gjøre sin del av jobben. Vestland-fylket har en vedtatt ambisjon om 100 prosent utslippskutt innen 2030! Men hva med Møre og Romsdal? I et innlegg i Sunnmørsposten utfordrer Besteforeldrene i Ålesund fylkets politikere: Når har de tenkt å komme etter?

FYLKE UTEN KLIMAAMBISJONER?

Eigil Bele og Harriet Lange, Besteforeldrenes klimaaksjon

Alvoret i klima er i ferd med å bli erkjent. Men det er ikke for seint, og FNs klimapanel sin 1,5 graders rapport sjokkerte verden i 2018, og viste at vi er i starten av en økende klimakrise. Økende alvor og hyppighet i ekstremværhendelser er merkbart. Klarer vi ikke å holde temperaturen under 1,5 grader blir konsekvensen betydelig verre.

En snuoperasjon er mulig i tide
I rapporten «Global Energy System based on 100 % Renewable Energy» fra april 2019 konkluderer klimaforskere med at en global overgang til 100 % fornybar energi innen alle sektorer; kraft, varme og transport, er oppnåelig innen 2050. Det er ikke for seint! Perioden 2020-2030 er avgjørende

En rekke kommuner og fylkeskommuner har tatt dette innover seg. Vestland, Trøndelag og Innlandet fylkeskommuner har vedtatt å sikte mot nullutslipp i 2030. Viken fylkeskommune og de største byene i Norge har vedtatt 80 % eller mer.

Stadig flere fylkeskommuner og kommuner begynner med klimabudsjetter for å sikre seg at klimagassutslippene går ned. Gjennom det årlige klimabudsjettet synliggjøres konsekvensene av drift, investeringer og klimatiltak.

Klimastyringen er blitt like viktig som økonomistyringen. Her har mange gått inn i samarbeid med Klimapartnere, et partnerskap mellom akademia, offentlige og private virksomheter, eid av de respektive fylkeskommunene. Slik oppnås støtte i fremdrift og planutvikling.

Ambisjoner for klimakutt i fylker og byer. Fra Klimapartnere.

Hvor er Møre og Romsdal?
På plansjen kan en finne de ulike mål for utslippsreduksjon innen 2030 for de ulike fylkene og de 10 største byene. Her går det også fram hvilke fylker som samarbeider med Klimapartnere (K). Oversikten etterlater flere spørsmål:

1) Tre fylker har ikke utarbeidet en plan med mål for utslippsreduksjon. Møre og Romsdal er et av disse. Hvorfor? Trolig jobbes det med bærekraftsmål innenfor ulike sektorer, men ser ikke Møre og Romsdal det som viktig å ha en overordnet ambisjon for samla utslippsreduksjon?
2) Ålesund, som nå må regnes som en av våre større bykommuner, er heller ikke å finne på kartet. Betyr det at Ålesund ikke har satt seg et mål for reduksjon inne 2030?
3) Hva med klimabudsjett for fylket og større byer, for å synliggjøre nedgang, ser vi det snart? Vi trenger slik synliggjøring for å få bekreftelse på at det nytter.
4) Hvorfor er Møre og Romsdal det eneste fylket som ikke har et samarbeid med Klimapartnerne? Kanskje noe å vurdere?

Vestland og Bergen går foran med ambisjoner om 100 % utslippsreduksjon innen 2030. Vi i nordvest må vel også komme oss i front?

Lokallaget i Ålesund er nylig etablert. Her fra lagets første markering like før jul i fjor.

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*