En framtid uten olje og gass

seminar 15 feb
Bergen, lørdag 15 februar: Fullt hus på dagskonferanse om energiløsninger for framtida.

En hel lørdag med over 100 deltakere forteller om stort engasjement da Besteforeldrene og Naturvernforbundet inviterte til konferanse i Bergen om «Energi for framtida». Hva kan erstatte vår avhengighet av fossil energi? spurte vi. Hva er de realistiske alternativer? Sol, vind, bioenergi, vannkraft eller kjernekraft? Hva er miljøkonsekvensene? Og ikke minst: Trenger vi egentlig all denne energien?

En dobbel krise
Klima- og naturkrisen er de to største utfordringene vi har i vår tid. Menneskenes massive og til dels ødeleggende utfoldelse er gjort mulig ved rikelig tilgang på billig energi. Energitilgangen er en betingelse for velstandsøkningen, men har også dramatiske konsekvenser for vårt livsgrunnlag, klima og biologisk mangfold.

Målet med konferansen var å se nærmere på og diskutere mulighetene for et mer bærekraftig energisystem, og formidle nøktern kunnskap om ulike typer av energiproduksjon – og hva disse kan innebære for vår felles framtid: teknologi, energipotensiale, økonomi, samfunnsnytte, klima- og miljøvirkninger og naturvernaspekter. «Den grønneste energien er den som ikke blir brukt.»

En rekke fagfolk stilte opp og ga deltakerne oppdaterte orienteringer. TV-studenter fra Universitetet gjorde opptak av alle foredrag, som du nå kan se og høre på YouTube-kanalen til Naturvernforbundet Hordaland.

Program og presentasjoner

10.00 Velkommen og introduksjon | Gabriel Fliflet, leder i Naturvernforbundet Hordaland
10.10 Må vi ofre naturen for å redde klima? | Vigdis Vandvik, professor i biovitenskap, UiB
10.40 Presentasjon av rapporten «Fossilfritt Norge» | Holger Schlaupitz, avdelingsleder for natur og klima, Naturvernforbundet.
11.10 Vasskraft: erfaringar, potensial og miljøutfordringar | Synnøve Kvamme, fylkessekretær i Naturvernforbundet Hordaland
11.45 Vindkraft på land og til havs | Finn Gunnar Nielsen, professor Geofysisk institutt, UiB
12.30 Bioenergi – muligheter og begrensinger | Skogforsker Oddvar Skre og Trygve Refsdal
14.00 Energiforbruket – hvordan kan vi redusere det? | Carlo Aall, professor i bærekraftig utvikling ved Høgskolen på Vestlandet
14.30 Kjernekraft – muligheter, utfordringer |Gry Tveten, kjernefysiker Universitetet i Oslo
15.00 Karbonfangst og lagring – en del av løsningen? | Jonny Hesthammer, direktør M Vest Energy
15.30 Bergvarme og geotermisk energi i Norge | Kirsti Midttømme, seniorforsker NORCE
16.00 Solenergi i Norge | Vegard Frihammer, daglig leder Greenstat

Spre klimavett,
del denne saken!

1 kommentar

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*