Forvaltning av jord og skog

forum landbruk
Rapporten fra IPCC om landarealer og klima ser på hva som må til for å stoppe skadene menneskelig aktivitet i dag har.

Klimaendringene truer global matvaresikkerhet, fastslår FNs klimapanel som i går la fram en egen rapport om hvordan landbruk påvirker – og blir påvirka av – jordas klima. Avskoging og tap av biomangfold er utførlig tatt opp, med produksjon av mat og biodrivstoff som drivere. Rapporten har også en gjennomgang av en lang rekke tiltak, både produksjonstekniske og endringer i kosthold og redusert matspill.

Miljødirektoratets faktaark:
FNs klimapanels spesialrapport om klimaendringer og landarealer 

Kommentar fra ForUM for utvikling og miljø:

«Dagens rapport viser også at matsikkerheten er truet hvis vi ikke takler klimaendringene. Og hvis vi ikke beskytter skoger og beveger oss bort fra storskala industrielt landbruk, vil vi heller ikke nå målene i Paris-avtalen. Fornybar og bærekraftig omstilling er den eneste måten å imøtekomme verdens befolkning sitt behov på samtidig som vi senker utslippene. Denne omstillingen må inkludere mat- og oppdrettssystemene våre. Skog (spesielt primærskog) er viktig for fremtiden vår og må bevares. Ødelagte skoger og økosystemer bør gjenopprettes. Rapporten peker også på at urfolk og lokalsamfunn er sentrale for dette arbeidet.»

Kommentar fra WWF:

«Avskoging og endring av myrområder og andre naturlige økosystem bidrar til karbonutslipp og til tap av naturmangfold på en måte vi aldri har sett maken til tidligere. Bare matsektoren alene står for 75 prosent av verdens avskoging. Det er særlig i tropiske områder vi ser størst press på skogene.»

Kommentar fra Naturvernforbundet:

«FNs klimapanel og FNs naturpanel har allerede vist at klima- og naturkrisene er de største utfordringene verden står overfor. Av og til fremstilles «klima» og «natur» som hensyn i konflikt.

Men FNs klimapanels nye rapport om klima og landarealer styrker viktigheten av å se klima og natur i sammenheng. Nedbygging av landarealer truer ikke bare naturtyper og arter, men også naturlige lagrer for klimagasser. Samtidig er økende tørke, ekstremregn og flom forårsaket av klimakrisen en enorm trussel mot naturområder.

I tillegg til å kutte utslippskilder må verden satse på naturens klimaløsninger. Naturvernforbundet mener at politikere – inkludert Norges – må prioritere 1) vern og restaurering av skog og myr, 2) endringer i kosthold og jordbruk, og 3) utslippskutt som monner for å beskytte økosystemer og arter.»

 

Spre klimavett,
del denne saken!

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*