Bompenger, helse og klima

Gro midt i
Gro Nylander (i midten) i demonstrasjon mot bompenge-demonstranter og kjør sakte-aksjonister, oktober 2018. Foto: Frode R Jensen

Det er ingen grunn til å stemple bom-motstanderne som kortsynte egoister som gir blaffen i klimatrusselen. De har behov for å si fra, klart og tydelig. Det har de gjort, og de blir hørt. – Men la oss se litt nærmere på hva motstanden handler om, skriver Gro Nylander i en kronikk i dagens VG. Hun er nestleder i Besteforeldrenes klimaaksjon, lege og landskjent som «ammeguru».

Forståelig opprør mot bompenger, men ….

Den store omleggingen kom brått på folk flest. Motstanden handler blant annet om at:

1. Mange er avhengig av bil. f.eks. p.g.a. yrke, handikap, levering av barn.
2. Bompengene rammer sosialt urettferdig, – fattig og rik betaler det samme. Og det er blitt rent for dyrt!
3. Pengene brukes ikke lenger bare til å bygge vei og bro, men også til kollektivutbygging.
4. Folk trives i bilene sin. Noen er spesielt glad i raske biler, spenning, lyd, kraft. Det er lov å føle slik.

Ingen grunn til å stemple bom-motstanderne som kortsynte egoister som gir blaffen i den delvis menneskeskapte klimatrusselen. De har behov for å si fra, klart og tydelig. Det har de gjort, og de blir hørt. Men la oss se litt på punktene over:

1. De fleste som er avhengige av bil får kjøre. Utrykningsbiler og handikappede helt uten avgift, mens El-biler nå betaler en beskjeden sum. Taxi- og andre yrkessjåfører som stadig passerer nyter godt av måneds-taket: Etter 60 passeringer av f.eks. ring 3 i Oslo er det gratis ut måneden. Førde har Norges laveste måneds-tak med 30 passeringer.

Også stadig flere yrkessjåfører skifter til EL, og øremerkede yrkes-ladeplasser finnes i sentrum. Bruktmarkedet for EL øker raskt, så også folk med svak økonomi som trenger bil får råd til EL, som gir dem lave driftskostnader.

2. Det stemmer, bompenger rammer sosialt urettferdig. Det samme gjør alle andre offentlige avgifter på f.eks. alkohol, tobakk, sukker, mat-moms, vei, vann, kloakk. De aller fleste som passerer bomringen er velstående menn som sitter alene i bilen, viser undersøkelser.

Ofte fremheves en enslig mor med flere barn som skal leveres forskjellige steder. Hun vil ha nytte av timeregelen: etter første gang er videre passeringer i samme sone, f.eks. for levering av barn, gratis den neste timen.

Bompenger bidrar faktisk til sosial utjevning. De med dårligst råd har oftest ikke bil. De slipper bom-betaling og får støtte fra bompengene i form av stadig bedre og billigere kollektivtransport, som de er avhengig av.

Ja visst er det dyrt! Men de fleste har Autopass og mange kan velge å kjøre utenom rushtider: En del strekninger er dermed faktisk billigere enn før. Skal man T/R Oslo sentrum – Sandvika koster det nå kr. 50 kroner, mot kr. 57 før 1. juni. Mellom Sandvika og Lillestrøm passerer man åtte bomstasjoner, men betaler nå T/R kr. 67 totalt, mot kr. 97 før. Slikt kommer lite frem i media. Det er dyrere i rushtiden, men fleksibel arbeidstid blir vanligere.

3. Stadig flere bruker kollektiv transport, som ved hjelp av bompenger bygges ut med hyppigere avganger, nye ruter og lave priser til gode for oss alle. Bussene kommer lettere frem og de som må kjøre bil får bedre plass på veiene og opplever mindre kø. For ikke å snakke om at luftkvaliteten alt er blitt betydelig bedre i norske byer.

4. Det er trivelig med bil. Man føler seg på et vis hjemme, man kommer fra dør til dør, man behersker verden litt mer. Mea culpa, jeg kjører bil rett som det er. Men jeg opplever også hvor avslappende det er å reise kollektivt. Tid til avis, en liten lur, de viktige SMSene.

Når vi tenker oss om syns vi vel egentlig ikke at det å kjøre fossilbil er verd flere lidende barn med astma – i dag ett av fem i Oslo – og flest i områder med stor luftforurensing. Der får astmabarn hyppigere anfall – ofte med kvelningsfornemmelser og angst – som krever sykehusinnleggelse. For oss voksne har luftforurensing sammenheng med økt risiko for KOLS, hjerteinfarkt, trange blodårer, blodpropp, hjerneblødning og lungekreft, i følge Folkehelsa.

Det er vanskelig å tenke seg at bompengepartiet FNB kan ordne opp i skole, eldreomsorg, hjemmesykepleie, forsvar, politi og brannvesen – for å nevne noe. De fleste bom-motstandere er ansvarsbevisste borgere, som vet at selv irriterende samfunnsregler oftest er til beste for fellesskapet. Som fartsgrenser, bilbelter, høyrekjøring, røykeloven.

Så la oss jobbe videre med problemet til vi eventuelt får bedre systemer. Kunne man ta mere hensyn til forskjellen på by og land? Vurdere veiprising? Ha graderte bompenger for folk med særlige behov? Men for all del, la oss enn så lenge beholde bommene som ivaretar bymiljø, helse og klima.

Det går an å være for både bompenger og sosial utjevning. Faktisk finnes det partier som har begge deler på agendaen.

Gro Nylander, lege dr. med.
Nestleder Besteforeldrenes klimaaksjon

Noen referanser og linker. Alle påstander og tall kan dokumenteres.

Nedenfor ser du eksempler på ulike kjøreturer fra Bærum. Prisene er for personbil som bruker bensin.

Tur/retur Sandvika-Oslo sentrum
Pris uten AutoPASS Pris med AutoPASS
Pris før 1.juni uten rush 63 kr 56,70 kr
Pris før 1.juni i rush 73 kr 65,70 kr
Pris fra 1.juni uten rush 63 kr 50,40 kr
Pris fra 1.juni i rush 84 kr 67,20 kr

 

Tur/retur Sandvika-Lillestrøm
Pris uten AutoPASS Pris med AutoPASS
Pris før 1.juni uten rush 108 kr 97,20 kr
Pris før 1.juni med rush 128 kr 115,20 kr
Pris fra 1.juni uten rush 194 kr 67,20 kr
Pris fra 1.juni med rush 252 kr 89,60 kr

Du kan også sjekke din reise i bompengekalkulatoren.

 AutoPASS-avtale vil lønne seg enda mer

 • Rabatten har øket fra 10 til 20 % for kjøretøy under 3.500 kg
 • Timesregel; du betaler kun for én bompassering i timen i området Indre ring og Oslo ringen, og én bompassering i timen i Bygrensen
 • AutoPASS-avtalen er gyldig i hele Skandinavia og alle bompasseringer kommer på en samlet faktura fra oss
 • Det er ingen månedsavgift eller årsavgift, kun depositum for bombrikken på 200 kr som du får tilbake når du avslutter AutoPASS-avtalen. Du betaler altså kun for dine faktiske bompasseringer

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/9vxEz5/Bompenger-gir-store-helsegevinster
https://www.nber.org/papers/w24410
https://www.fhi.no/nettpub/luftkvalitet/om-luftkvalitet/hva-mener-vi-med-luftkvalitetskriterier/
https://www.tu.no/artikler/historisk-for-forste-gang-er-%20luftkvaliteten-i-nesten-alle-norske-kommuner-innenfor-%20kravene/
https://www.lhl.no/lungesykdommer/astma-hos-barn/
https://tidsskriftet.no/2002/08/aktuelt-problem/luftforurensning-astma-og-allergi-betydningen-av-ulike-partikler

Spre klimavett,
del denne saken!

4 kommentarer

 1. Brita Helleborg | 27.08.2019

  Hurra for flott og balansert innlegg. Veldig godt sagt at det aller meste rammer sosialt urettferdig, ikke bare bompenger.

 2. Birthe Nielsen | 02.09.2019

  Innlegget er bra og viser mange sider av problemstillingen. Det er riktig at bompenger såvel som andre avgifter rammer sosialt urettferdig! Men det er jo nettopp en av grunnene til at folk reagerer. Det er dråpen som får begeret til å flyte over. Jeg er absolutt for færre biler i byene, flere sykkelstier og billigere kollektivtrafikk, men samtidig vil ennå flere bompenger, høyere CO2 avgifter, som jo må til kreve en økonomisk omfordeling, slik at de rikeste betaler mest, en type karbonavgift til folket eller veiprising etter inntekt! Selv har jeg ikke bil, har aldri hatt det og levd utmerket selvom det har blitt lange turer, eksempelvis nesten 20 år med ca. 5 kvarter i buss til jobb. Men jeg har selvfølgelig måtte bosette meg, slik at det var kollektivtrafikk. Å ta kollektiv trafikk er mye en vane, for noen en ny måte å tenke på. Man kan faktisk reflektere mye og få gode ideer, mens man sitter på bussen, nettopp fordi hjernen har fri for andre problemer. Dessuten blir man kjent med andre, når man er på samme rute hver dag. Jeg tror det er mentalt, det kreves den største omstilling. I omstillingen må vi få alle med oss, by og land har helt forskjellige behov, fattige og rike også. Selv har jeg jobbet med folk med dårlig råd, hvis de endelig får råd til bil er det som regel en brukt bil, og for den gruppen vil karbonavgift til folket slå positivt ut, gratis billetter til barn på buss og trikk likeså.

 3. Per Solberg | 02.09.2019

  Takk, Gro Nylander for at klimaet også får nyte godt av ditt vitenskapelig orienterte lynskarpe hode og profesjonelle formidlingsevne. Ikke bare i strengt faglig (medisinske) sammenhenger, men nå også for å formidle klimafakta til alle som lytter til Besteforeldrene.
  Enklere og klarere enn i ditt innlegg i BFK: «Bompenger, Helse og klima» kan det ikke gjøres.
  Jeg vil oppfordre alle til også å se Nylanders artikkel i Tidsskrift for Den Norske Legeforenening (også lenke BFK). Takk igjen
  Beste hilsen Per Solberg
  Fødselslege,. Levanger

 4. Gro Nylander | 02.09.2019

  Det var noen veldig hyggelige kommentarer, ikke minst det fra kollegaen i Levanger. Together we are dynamite! 🤗

Skriv din kommentar her

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Du kan brukke disse HTML tags og attributter: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*